Fire populære workshops om elevernes læselyst

Vi har samlet nogle af de mest populære workshops om, hvordan man motiverer eleverne til at læse

Workshop i Moodbag

Kreativ (skrive)proces

En moodbag er ligesom et moodboard, der kan inspirere til en kreativ (skrive)proces og vise stemninger, moods, bare med fysiske genstande. 

Hver historie har sin egen moodbag med ting, som er samlet undervejs: en tand, en knogle, en kunstig nyre, en tegning, en spilledåse – alt sammen noget, der kan kategoriseres som “hverdagens guld” eller endnu bedre: “gadens guld”. 

Ting fra virkeligheden kan være inspirerende og gå uden om sproget og tale til hjernens primærprocesser og stimulere kreativitet. Metoden har inspireret oplægsholderen til at opfinde termen “tingsprosa”, som kombinerer tekst og ting, eller fotos af ting, multimodalt.

Jeg vil gerne høre mere om workshoppen i Moodbag

Workshoppen i praksis

Kurset vil give lærerne konkrete værktøjer til at arbejde med moodbags og tingsprosa i undervisningen. De vil få indblik i, hvordan man laver kreative skriveprocesser, og få indspark til at facilitere kreative processer og inddrage det praktisk-musiske i undervisningen. Der er inspiration til, hvordan man kan arbejde med multimodalitet og autentiske skrivesituationer, og hvordan man kan stimulere arbejdet med elevernes identitet og personlige stemme, kreativitet og fantasi.

  • Kurset er til dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen.
  • Varighed: 2 timer.

 

 

Workshop i Creative writing

At skrive sig til læselyst

Kurset tager udgangspunktet i creative writing som fag. Creative writing består af kreative skriveøvelser og læsning af tekster, og tesen er, at man ikke bare bliver bedre til at skrive, men også en bedre læser, ved at deltage i et kreativt skriveforløb, hvor der er plads for at eksperimentere og nærme sig sin egen stemme.

Kurset inddrager forskning om skrivepædagogik, kreativitet, æstetisk læring og embodied cognition. Der inspireres til en skrivepædagogik, der kombinerer creative writing med en proces- og produktorienteret tilgang.

Jeg vil gerne høre mere om workshoppen i Creative writing

Workshoppen i praksis

Dansklærerne vil få værktøjer til at arbejde med elevernes personlige stemme og skriveidentitet i danskundervisningen. Undervejs vil de få inspiration til at udarbejde kreative skriveøvelser til deres danskundervisning. Der vil blive sat fokus på kiasmen: ”At skrive er at læse, og at læse er at skrive.”

  • Kurset er til dansklærere i udskolingen.
  • Varighed: 2 timer. 

Workshop i Læseguides

Et værktøj til faglig læsning

Styrk elevernes læseforståelse med læseguides. I denne workshop viser vi eksempler på, hvordan læseguides kan bruges som en integreret del af den faglige læsning til at understøtte elevernes læseforståelse. Læseguides guider eleverne gennem den faglige læsning og er relevante i alle fag, hvor der læses fagtekster.

Læseguides hjælper eleverne til at være aktive læsere og læse med et tydeligt læseformål. Læseguides er små, overskuelige opgaver, der sætter forskellige forståelsesstrategier i spil hos eleverne.

 

Jeg vil gerne høre mere om workshoppen i Læse-guides

Workshoppen i praksis

I workshoppen vil lærerne blive introduceret til teorien bag læseguides og selv få mulighed for at producere læseguides.

Workshoppen er målrettet undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Den findes i to versioner:

  1. : Målrettet lærere, der underviser i dansk, historie, religion eller samfundsfag
  2. : Målrettet lærere, der underviser i natur/teknologi, biologi, geografi eller fysik/kemi
  • Varighed: 2 timer. 

Workshop i Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning

Død over berettermodellen!

Vi sætter fokus på litteraturens rolle, læselyst, tekstens univers og elevernes oplevelse og undersøgelse af teksten. Vi viser konkrete metoder til at arbejde undersøgende og fortolkende med litteratur i et fællesskab, der er præget af aktiv lytning og dialog.

Målet er at skabe en motiverende og vedkommende litteraturundervisning, der er med til at skabe læselyst.

Jeg vil gerne høre mere om workshoppen i Undersøgelsesorienteret litteraturundervisning

Workshoppen i praksis

Indholdet af workshoppen veksler mellem oplæg, refleksion over egen praksis og afprøvning af greb til en undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik med udgangspunkt i konkrete tekster.

Workshoppen findes i to versioner:

  1. : Målrettet dansklærere på mellemtrinnet
  2. : Målrettet dansklærere i udskolingen
  • Varighed: 2 timer.

Drømmer du om noget andet? eller vil du høre mere om, hvordan dig og din skole kan få workshop i Læsemotivation? Så står vi klar til at hjælpe dig. Tag fat i Monica Brun, der er vores forretningsudvikler: monicab@academyforschools.com eller på +45 21 75 50 80.