Åbn matematikken

Matematik er mere end udregninger; eleverne skal også lære at tale matematik. Men hvordan sætter vi det i spil i hverdagen? Åben og undersøgende matematik er det nye sort. Både forskningen og de gode historier fra skolernes virkelighed viser, at åben matematik giver mulighed for at pirre nysgerrigheden og skabe plads til differentiering. Hos Skolernes Akademi har vi bedt vores dygtige matematikkonsulenter udvikle en række kurser, som sætter fokus på matematik i 2021.

Mere end udregninger

Med en åben og undersøgende tilgang kan vi bygge bro mellem den virkelighed, der findes uden for skolegården, og den hverdag, vi har i klasselokalet.

Vi kan let forledes til at tro, at det åbne, problemløsende og undersøgende kræver emneuger, limpistoler og uendelige mængder af paprør. Det kan det selvfølgelig godt, men det kan uden problemer også rummes i vores almindelige matematiktimer.

Jeg vil gerne høre mere om workshoppen

Det får din skole med fra workshoppen

Værktøjer til at få en god og tryg matematikhverdag for alle

Værktøjer til at skabe en langvarig effekt på elevernes matematikkundskaber

Indblik i mulighederne i det åbne, undersøgende og problemløsende univers

Se udvalget af matematik kurser

Kom godt i gang med matematikåret

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Kom godt i gang med matematikåret

Kom godt i gang med matematikåret

Hvordan ser det optimale skoleår ud set med matematiske øjne? Det er vigtigt at have en rød tråd i sin planlægning og etablere gode vaner for at skabe trygge rammer for både elever og lærere.

I denne workshop samles skolens eller kommunens matematiklærere og evt. matematikvejledere, og sammen får I tilrettelagt et skoleår med fælles afsæt, visioner og drømme for matematikundervisning anno 2021. 

Matematik 1.0

Sammen finder vi det gode setup og de rammer, der passer til jeres skole. Det handler om at afdække, hvad matematikken er, og hvordan vi sørger for at forventningsafstemme med både elever og forældre.

Leverancer

 • Et 4-timers kursus med afsæt i skolens hverdag, hvor vi kigger på de mange gode muligheder i praksis og taler om fremtidens aftaler.

Hør mere om workshoppen

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Hør mere om workshoppen

Fra facitlister til problemløsning

– kom godt fra start

Hvordan håndterer vi frustrationer hos eleverne, når vi går fra at have ét facit til en mere åben og undersøgelsesbaseret matematikundervisning? Eleverne kan blive frustrerede over, at der er flere resultater og regnemetoder, der er rigtige, og forældrene kan blive bekymrede over, at matematikken ikke er, som da de selv gik i skole. I denne workshop får I fif til at mindske alles frustrationer og sætte fokus på matematik i nye klæder. 

Fra engangshæfter til scenarier og undersøgelser

Fra den kendte dagligdag banes vejen til den nye matematik, hvor der er plads til differentiering, en tydelig kobling til livet uden for klasselokalet og rig mulighed for at skærpe elevernes nysgerrighed og motivation.

 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus, der kobler den nuværende praksis sammen med ønsker for fremtiden, og hvor vi blandt andet kigger på rammer, kommunikation og differentiering.

Faglig læsning i matematik

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik

Det matematiske sprog adskiller sig ofte fra sproget i andre fag, og derfor kan man med fordel arbejde målrettet med den faglige læsning i matematik. I denne workshop nedbrydes det kringlede matematiske sprog, så det bliver lettere for eleverne at forstå.

Faglig læsning

Ved at arbejde bevidst med strategier til læsning i matematik kan dine elever blive klædt på til mange af de udfordringer, de møder i det matematiske sprog.

 

Med afsæt i konkrete eksempler får I mulighed for at komme i dybden med den faglige læsning, og I bliver udstyret med en sproglig værktøjskasse, som I kan bruge i klasseværelset. Der er fokus på læsestrategi, ordforråd og forskellige læseteknikker, så I kan blive klar til at hjælpe eleverne gennem faldgruber og udfordringer med læsningen i matematik.

 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus, hvor vi blandt andet kigger på konkrete værktøjer til faglig læsning i matematik og taler om kendetegn for det skriftlige matematiske sprog.

Tosprogede elever i matematik

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Tosprogede elever i matematik

Tosprogede elever i matematik

– ryd sproglige forhindringer af vejen

 

Summen af bier i bistadet – hvad betyder det egentlig? Og skal man kende farverne for at kunne regne? Hvorfor kan jeg ikke bare få nogle regnestykker? Tosprogede elever står med en ekstra udfordring i matematik, da sproget i faget sjældent ligner sproget i andre fag.

Matematikundervisning for tosprogede

Kurset fokuserer på de praktiske problemer, der opstår, når tosprogede elever løber panden mod en mur i de eksisterende matematikmaterialer. Vi arbejder med konkrete strategier til at tilegne sig nye ord og kigger på de mangler, tosprogede kan have i forhold til førfaglige begreber og særlige matematiske ord og vendinger. Med øget opmærksomhed på tosprogede elevers udfordringer kan du tage dem i opløbet og få alle dine elever til at lykkes.

 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus med teori om tosprogsproblematikker og konkrete værktøjer til klasseværelset.

Mundtlighed i matematik

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Mundtlighed i matematik

Mundtlighed i matematik

Matematik er et sprog såvel som et fag. Uanset om vi taler om vigtigheden af forholdsord, førfaglige begreber og homonymer eller om de algoritmer og regnemetoder, der forventes som svar på instrukser om at ”undersøge” og ”forklare”, er sproget en vigtig del af hverdagen i matematikundervisningen. Hvordan kan vi rumme det hele?

Lad os tale matematik

Vi ser på det matematiske sprogs kendetegn, og hvordan vi kan formidle det til eleverne, så det er tydeligt for alle uanset sproglige kompetencer. Vi finder frem til opgaver, der giver plads til gode matematiske samtaler, og kobler dem sammen med god praksis.

 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus om det matematiske sprogs kendetegn, hvor vi blandt andet kigger på sproglighed i hverdagen og taler om forventningsafstemning hos eleverne.

Problemløsende matematik

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Problemløsende matematik

Problemløsende matematik

Det varmer om hjertet i enhver matematiklærer, når problemer i klassen er matematiske, og eleverne kaster sig ud i løsningen med krum hals. Det giver eleverne flere redskaber til at forstå verden matematisk – og til at forstå den matematiske verden.

Små og store problemer

På kurset vil der være fokus på, hvordan den gode problemløsningsopgave ser ud, og hvordan I selv kan formulere den. I bliver introduceret til problemer af forskellig karakter – fra wicked problems, hvor der skal tænkes virkelig stort, til overskuelige hverdagsproblemer, som eleverne lettere kan relatere sig til.

 

Problemløsning er en samlebetegnelse for opgaver, der ikke kan løses med velkendte rutiner. Kreativitet og evnen til at angribe problemerne fra flere vinkler er nødvendige, og vi vil derfor også beskæftige os med, hvordan der bliver skabt rum til at tænke kreativt.

 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus med oplæg om små og store problemer, hvor vi blandt andet snakker om, hvordan du sætter dit problem på spidsen og tvinger kreativiteten frem i eleverne.

Undersøgende matematik

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • Undersøgende matematik

Undersøgende matematik

Vi kender undersøgelserne fra hverdagen i naturfag, men hvor finder de en plads i matematikkens univers? Er det forbeholdt emneugerne, og kræver det, at eleverne drøner rundt i skolegården? Eller kan der også findes plads til undersøgelserne i det daglige? 

Undersøgelser i hverdagen

Der er fokus på, hvad det giver eleverne at arbejde med undersøgende matematik, og hvordan vi kan skabe de bedst mulige rammer for relevant undersøgelse. Det kræver, at vi som matematiklærere har styr på undersøgelsesdesign, der understøtter en afgrænsning og formulering af et problem og giver plads til gode, kritiske eksperimenter, hvor eleverne selv er med til at lave hypoteserne.

 

Leverancer

 • Et 4-timers kursus om at iscenesætte, eksperimentere, kommunikere og evaluere på undersøgelser, hvor vi blandt andet kigger på elev- og lærerroller og taler om differentiering i et hverdagsperspektiv.

En dag med matematik

 • Workshop
 • Matematiklærer
 • En dag med matematik

En dag med matematik

Sæt fokus på matematikken med en temadag for kommunens matematiklærere. Ved hjælp af aktuelle oplæg om matematik og hands-on workshops klæder vi lærerne på til at kunne implementere de allernyeste teorier og værktøjer til fremtidens matematikundervisning. 

Matematikkens dag

Matematikkens dag vil være inddelt i to sektioner.

Dagen kickstartes med to oplæg fra fageksperter. Det første handler om undersøgende og problemløsende matematik, og det andet stiller skarpt på matematik i praksis. 

Om eftermiddagen kan lærerne vælge sig ind på to ud af tre mulige workshops, som tager udgangspunkt i henholdsvis GeoGebra, problemløsende matematik og faglig læsning i matematikken. Workshoppene tager udgangspunkt i den enkelte lærers egen praksis og kan justeres efter jeres behov. 

 

Leverancer:

 • En 8-timers dag med et oplæg om undersøgende matematik (1,5 time), et oplæg om matematik i praksis (1,5 time) og to workshops a 1,5 times varighed.

Hvordan tilbyder vi workshoppen?

Alle kurser kan afholdes lokalt hos jer og varer i udgangspunktet 4 timer, men kan skaleres op og ned i tid og skræddersyes efter behov.

I får praktiske, konkrete opgaver, og Skolernes Akademi faciliterer jeres dialog, så det bliver naturligt for jer at gøre workshoppens indhold til en del af den pædagogiske praksis i hverdagen.