Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1.1. Disse vilkår & betingelser [herefter ”Betingelserne”] regulerer forholdet mellem Clio (Skolernes Akademi) og dig som kunde [herefter ”Kunden”] på den indgåede aftale vedrørende oplæg og kurser [herefter ”Ydelsen”] afholdt af Clio (Skolernes Akademi) konsulenter [herefter ”Konsulenten”].

2.1. Konsulenten skal have stillet projektor, smartboard eller storskærm til rådighed for fremvisning i de tilfælde, hvor en ydelse består af en præsentation, workshop eller lignende. Konsulenten medbringer egen pc samt adapterstik og presenter.

2.2. Ydelsen bør afvikles i et lokale med god internetforbindelse. Såfremt der skal oprettes et gæstelogin og en kode til det lokale wifi, bedes dette være klar ved Konsulentens ankomst.

2.3. Ved publikumsantal over 100 eller ved dårlig akustik i rummet, anbefaler vi, at Konsulenten udstyres med en mikrofon.

2.4. Alle yderligere behov i forhold til praktik gennemførsel – fx krav til materialer som pen og papir – aftales på forhånd mellem Konsulenten og Kundens kontaktperson.

3.1. Ved arrangementer, hvor der indsamles data via digitale værktøjer, skal Kunden på forhånd have den fornødne samtykke for de børn og unge under 13 år, som eventuelt deltager.

4.1. Ved aflysning fra Kundens side senest 30 dage inden den planlagte dato for Ydelsen, opkræves intet honorar. Ved aflysning herefter, opkræves 100 % af honoraret.

4.2. Konsulenten kan ligeledes være nødsaget til at aflyse. Dette skal dog senest ske en måned inden datoen for Ydelsen.

4.3. Ved aflysning på grund af særlige omstændigheder fra Konsulentens side, fx ved vejrforhold, der forhindrer fremkomst, eller ved akut sygdom eller lignende, kan Konsulenten desuden være nødsaget til at aflyse med kortere varsel. I disse tilfælde vil Konsulenten så vidt muligt sende en anden konsulent. Kan dette ikke lade sig gøre, tilbydes Kunden en ombooking til halv pris indenfor et år fra først aftalte dato.

5.1. Ved aflysning i tilfælde af force majeure eller andre omstændigheder uden for Konsulentens kontrol – herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, politisk uro, svigt i forsyningskilder eller lignende – tilbydes Kunden en ombooking indenfor et år fra først aftalte dato.

6.1. Alle priser i i tilbud fra Konsulenten er eksklusiv moms og aftales skriftligt mellem Kundens kontaktperson og Konsulenten inden afholdelsesdagen.

6.2. Tilbud fra Konsulenten er som standard inklusive udgifter til transport, materiale mm. – medmindre andet er angivet.

7.1. Konsulenten sender en faktura når Kunden har accepteret tilbuddet.

7.2. Fakturaen skal betales senest 14 dage efter modtagelsen.

8.1. Enhver tvist, der udspringer af disse Betingelser, skal afgøres efter dansk ret og ved Københavns Byret.

Clio ApS, Esplanaden 8a 1-2 sal, 1263 København K, +45 42 60 60 10