COVID-19 har ikke forbedret vores elevers undervisning – men det kan den gøre

11. maj 2020 | Thomas Overholt Hansen

Midt i usikkerheden om COVID-19 har landets skoler og undervisere gennemført en hidtil uset it-didaktisk kompetenceopbygning. Men uden opfølgning kan læringen gå tabt!

Lad det være sagt med det samme. Der er ingen tvivl om, at vores børns undervisning har lidt som en konsekvens af den altoverskyggende COVID-19-situation og medfølgende skolelukning.

Men midt i stormvejret har der også været lys i forhold til den danske folkeskole.

Da Lotte lærte
De seneste uger har skoleledere, pædagogisk personale og forældre vidensdelt og kommunikeret på tværs som aldrig før. Perspektiver og idéer er blevet delt på tværs af kommuner og skoler, og lærernes indstilling har midt i stormvejret været fantastisk.

Samtidig har skolelukningen medført, at såvel pædagogisk personale samt skoleledere har været nødt til at eksperimentere med nye metoder og teknologier i undervisningen.

Søren, der aldrig før har gennemført en videokonference, har fundet nye måder at bringe nærhed og læring ind i dagligdagen på gennem virtuelle tjenester.

Lotte, der altid har sværget til post-its og plancher, har måttet eksperimentere med andre samarbejdsteknologier, når eleverne skulle lave gruppearbejde på tværs af fysiske lokationer.

Der er givet virtuel feedback til eleverne med nærhed og indsigt som aldrig før, og hele situationen har i det hele taget udfordret både elever og læreres forestilling om, hvordan de kan lære sammen på nye måder.

Vi har lært ting, der rækker mange år ud i fremtiden
Læringskurven har samtidig været stejl og tempofyldt, og rigtig mange undervisere (måske langt de fleste) er blevet skubbet langt ud over deres normale komfortzone i gennemførelsen af deres undervisning.

Men det er også netop i vores evne til at håndtere det uvisse (og nødvendige), at læringspotentialet er allerstørst.

Og midt i kaosset har landets skoler (ledere, undervisere og elever) gennemført en kæmpe tvungen it-didaktisk opkvalificering.

En opkvalificering, der – hvis vi værner om den – er enormt frugtbar for landets skoler mange år fremover.

For selvom det måske kan lyde voldsomt (og udmattende) i en tid, hvor skolerne stadig bakser med zoneopdeling, afspritning og COVID-19-planlægning, så er det faktisk allerede nu, vi skal planlægge og skemalægge evalueringerne af de mange nyerhvervede kompetencer, så de ikke går tabt i glemslen af de mange andre nye daglige gøremål.

Hvordan følger din skole op?
Hos Skolernes Akademi har vi – på baggrund af efterspørgsel fra skolerne selv – sammensat et analyseværktøj og en række forslag til indsatser, der med fordel kan planlægges og gennemføres inden sommerferien.

Gennem vores forløb bidrager vi med nye perspektiver og indsigter fra andre skoler, og ved hjælp af vores analyseværktøj sætter vi det pædagogiske personales egne erfaringer i spil på din skole.

På den måde kan vi sammen samle op og sikre, at din skoles nye kompetencer og erfaringer kan implementeres i jeres fremtidige praksis og udvikling.

Du kan læse mere om de enkelte forløb her