Investerer du nok i dine lærere?

07. dec 2020 | Monica Brun

Hos Skolernes Akademi har vi altid en finger på skolernes puls, og for nylig spurgte vi en række danske skolers lærere og ledere om begrebet metodefrihed. Vi ville vide, i hvor høj grad de følte, de havde indflydelse på brugen af it i undervisningen.

Svarene fra skolerne viser, at hele 63 % af de adspurgte lærere og 57 % af lederne synes, de har en høj eller meget høj grad af indflydelse på, hvornår og hvordan it bliver inddraget i didaktiske sammenhænge. Det er værd at fejre, at så mange føler, de har metodefrihed i det daglige.

Samtidig er billedet dog et andet, når vi spørger, om lærerne føler, de bliver støttet i at afprøve nye teknologier. Her svarer kun 27 %, at de oplever en høj eller meget høj grad af støtte, og kun 19 % svarer, at de har en høj eller meget høj grad af mulighed for at opkvalificere deres it-kompetencer.

Tilbagemeldingerne på de to undersøgelser modarbejder altså umiddelbart hinanden, og udgangspunktet for blogindlægget her er derfor et enkelt spørgsmål: Hvis man som lærer kun har frihed til at vælge mellem etablerede metoder, har metodefriheden så en reel værdi?

Virkeligheden på skolerne

Rigtigt mange lærere fortæller, at de valgte at blive lærere, fordi de drømte om at bruge deres kreativitet til at undervise effektivt og levende. Når vi læser mellem linjerne i de tilbagemeldinger, vi har fået, er det tydeligt, at denne drøm for mange lærere er i fare for aldrig at blive en realitet. Selvom der bliver indkøbt en masse nyt grej ude på de enkelte skoler, bliver der nemlig sjældent afsat tid til, at lærerne kan sætte sig ind i, hvordan de kan bruges i undervisningen. Der bliver ikke investeret i implementering, opfølgning og uddannelse, hverken blandt lederne eller den pædagogiske stab.

Situationen på skolerne kan sammenlignes med en tænkt situation, hvor en bil er til salg for 100.000,-, og nøglen sælges separat for 10.000,-. Hvis man køber bilen uden nøgle, kommer man aldrig ud at køre, og bilen bliver reduceret til en pyntegenstand i garagen.

Skolerne står med en masse nyt grej og en masse nye teknologiske og didaktiske muligheder, men fordi man ikke forpligter sig til den fulde pakke med opkvalificering og implementering, samler det nye grej støv, og mulighederne bliver aldrig udnyttet.

De nye teknologier er med andre ord kun til pynt, og eleverne får aldrig glæde af dem.

Resultatet af den skæve indsats er, at lærernes metodevalg er temmelig snævert i praksis, og at lederne ikke kan give lærerne den sparring og vejledning, de har brug for. Godt nok føler lærerne, at de har metodefrihed, men udvalget af metoder, de kan vælge imellem, er begrænset. De har derfor reelt set ikke mulighed for at inddrage nye teknologier og metoder i deres undervisning og får ikke brugt deres kreativitet.

Et mere håndgribeligt resultat af den ufuldstændige indsats er, at de økonomiske investeringer i nyt udstyr og nye teknologier i praksis er spildte. Alle taber – særligt eleverne, der ikke får den kreative, levende undervisning, der kunne gøre hele forskellen for deres indlæring og trivsel.

Opskriften på succes

Fra vores synspunkt er det tydeligt, at der er behov for helstøbte løsninger, hvor digitale strategier følges op af konkrete handlinger.

Lederne skal have kendskab til de teknologier og metoder, den pædagogiske stab forventes at bruge, så de kan vejlede og støtte dem.

Samtidig skal lærerne have tid til at sætte sig ordentligt ind i nye teknologier og muligheder, så deres metodefrihed kan blive udvidet til at omfatte det fulde spektrum af muligheder, og der skal følges op og evalueres på hele indsatsen løbende for at sikre en ensartet og harmonisk implementering af den digitale strategi i praksis.

Kun ved at sætte helhjertet ind med gennemarbejdede digitale strategier og omhyggelig opfølgning får vi glade lærere, glade elever og fuld valuta for pengene i forhold til vores investeringer.

 

Vil du vide mere?

Hos Skolernes Akademi har vi stor erfaring med at implementere og rådgive om strategier, der sikrer det bedste udbytte af digitale indsatser og investeringer. Vi hjælper mange skoler hver dag med rådgivning, workshops og meget andet, og vi vil også rigtigt gerne hjælpe din skole eller kommune.

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du kontakte os her