Eksamensmotivation

28. apr 2021

Efter et skoleår med ustabilitet, nedlukning og foranderlighed er én ting, som det plejer at være: Eksamenstiden står for døren! På trods af at afgangseleverne i år skal til eksamen i færre fag, er der intet der tyder på, at de er mindre nervøse for eksamen – tværtimod.

Vi er som mennesker kodet sådan, at vi har svært ved at gøre noget, vi ikke har lyst til – på samme måde som vi har svært ved at modstå noget, vi virkelig har lyst til. En eksamenssituation kan derfor virke direkte naturstridig for mange af os.

Vi ved desuden fra flere undersøgelser (bl.a. https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2020/06/Pres-og-stress-Krop-køn-og-digital-adfærd.pdf), at unge i dag føler sig ekstra pressede til at skulle præstere og fremstå succesfulde, hvilket gør dem mere nervøse i situationer, hvor de ikke er på sikker grund, og hvor de risikerer at fejle.

Hvordan kan du som lærer være med til at motivere de nervøse unge, som ikke har lyst til at gå til eksamen og er bange for at fejle og fremstå uperfekte?

Skil resultatet og personen ad!

For det første er det vigtigt at skille person og resultat ad. Eleverne ER ikke deres karakter! Uanset hvordan de præsterer til eksamen, siger karakteren intet om deres værd. De skal turde stole på, at deres indsats er god nok, og at vi – deres venner, forældre og lærere – elsker og respekterer dem lige højt, uanset hvordan det går til eksamen.

De, der forstår og formår dette, undgår lettere den ekstreme nervøsitet.

Det er ikke alt eller intet

Vi skal også blive bedre til at fortælle de unge, at det ikke er alt eller intet. Deres fremtid afhænger ikke af deres karakter. De skal nok klare sig, uanset om de får 2 eller 12 til eksamen i grundskolen.

Mange unge er virkeligt bekymrede for deres fremtid – de ved ikke, hvad de vil, men de føler et pres for at finde ud af det og vælge “rigtigt”. Og de tror, at hvis de ikke klarer sig godt, har de ingen mulighed for at få et godt liv.

Vi voksne ved jo – heldigvis – at der er flere chancer her i livet. Vi ved, at motivation, flid og mod er afgørende faktorer for at få det liv, vi drømmer om.

Jeg er på din side!

Som lærer må du (forsøge at) overbevise dine elever om, at eksamen handler om at vise, hvad de kan, og ikke hvad de ikke kan. Vi kender alle historier om lærere og censorer, der kun er ude på at ydmyge eleverne, men heldigvis er det nok mere vandrehistorier end virkeligheden. Afmonter myterne over for eleverne, og giv dem troen på, at både lærer og censor er 100 % på deres side.

Læreren som rollemodel for fællesskabet!

Eleverne påvirkes og motiveres af lærernes smittende positivitet og glæde ved eksamen og ikke af at blive fyldt med udsagn om alt det, de skal kunne til eksamen (hvilket prikker til den underliggende bekymring over alt det, de ikke kan).

Det er guleroden, der motiverer – ikke pisken!

Så uanset hvad du som lærer tænker om klassens faglige niveau, skal eleverne have fornemmelsen af, at du glæder dig til, at de får lov at vise, hvad de kan. Er du positiv og rolig, bliver eleverne det også!

Eksamen skal gerne opfattes som en holdpræstation – også når den er individuel. Lad klassen udvikle et fællesskab om eksamen ved at lade dem motivere og støtte hinanden. Giv tid til, at de kan øve sammen, og lad dem give hinanden gode råd og feedback inden for nogle rammer, som du sætter og styrer. Gå forrest, og sæt ord på, hvor vigtigt det er, at de hjælper hinanden.

Dyrk forskelligheden!

Gør alle styrker vigtige, og lad være med at fokusere på svaghederne. Op til eksamen er det især vigtigt ikke at udstille eleverne ved at italesætte deres svagheder, men i stedet at finde og anerkende deres styrker.

Eleverne har ikke brug for at blive rettet på og mindet om, hvad de ikke kan, for det medfører nervøsitet og tærer på både selvtillid og selvværd og fremkalder ubehagelige følelser i forbindelse med eksamen.

Eleverne har derimod brug for at blive motiveret til det, som de godt kan finde ud af – fx at hilse pænt på lærer og censor, præsentere sig selv og emnet og meget mere.

Øv det, hjælp hver elev med at få lavet en struktur omkring det, der er svært, og giv ros for den måde, eleven arbejder med det på – og for ethvert lille fremskridt.

Eleverne skal ikke i ét sekund være i tvivl om, at du som lærer er stolt af dem, og at karaktererne ikke rykker en tøddel ved din stolthed.  Ros dem for at kæmpe så meget med noget, der er svært, og forklar, at fighterånden er meget mere værd end en god karakter og kan bringe dem langt i “det virkelige liv”.

Og nej – at fokusere mere på processen og mindre på resultatet degraderer ikke eksamenskonceptet. Pointen er, at det ikke hjælper på hverken proces eller resultat at fokusere på alle manglerne. Det, der hjælper, er ros, anerkendelse og motivation. Eleverne kan ikke alle præstere lige godt – og det skal de heller ikke. Eksamen og tiden op til eksamen kan opbygge eller nedbryde deres selvtillid. Ved at rose, anerkende og motivere opbygger vi elevernes selvtillid og hjælper dem til at tro på sig selv og turde. Og det er vel vigtigere end alt andet!

Til eleven:

Her er fem gode råd til at blive motiveret til eksamen

Download de fem gode råd til at blive motiveret til eksamen her

/ Mette Brodersen