FagligLæsning-SkolernesAkademi

Workshop i faglig læsning

Det handler ikke om at lære eleverne at læse, men om at give dem redskaber og strategier til at læse fagtekster.

reading

"Mig som læser"

Vi kan ikke tvinge bøgerne nede i halsen på eleverne, men gør dem bevidste om deres læsevaner og give dem en lyst til at ændre og udfordre dette.
Skolernes Akademi har designet et ark, som eleverne kan udfylde, hvor de kan udforske ”Mig som læser".
De kan bruge den løbende til at lave status over hvilke typer bøger, der er læst i klassen og alene at sætte fokus på, hvad eleverne selv kan lide at læse.

Download gratis pdf: "Mig som læser"

Idéer og inspiration til faglig læsning

Skolernes Akademis læsekonsulent præsenterer jer for idéer og giver jer inspiration til, hvordan I kan arbejde med faglig læsning i alle fag som en fælles indsats i teamet eller på årgangen. Vi giver det pædagogiske personale et fælles sprog til at arbejde med blandt andet digitale tekster, læseguides, læseforståelsesstrategier, forforståelse, ordkendskab og læseteknikker.

Læsekompetencer

For at kunne læse, forstå og huske det, de læser, skal eleverne være aktive læsere, der er i stand til at bruge forskellige læsestrategier både før, under og efter læsning. Derfor bør eleverne løbende blive præsenteret for forskellige læsestrategier i alle fag. Læsning er en kompleks proces, og at læse for at lære stiller store krav til elevernes læsekompetencer.

Hvordan tilbydes workshoppen?

Workshoppen tilbydes som faglig læsning i danskfaget, faglig læsning i de naturvidenskabelige fag eller faglig læsning i dansk og de naturvidenskabelige fag.

- Firetimers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
- Konkrete opgaver, der sikrer, at faglig læsning tænkes ind i årsplanerne.
- Sparring efterfølgende ved behov.

Drømmer du om noget andet?

Vi har et hav af workshops, der kan skræddersyes til din skoles specifikke behov, så tøv endelig ikke med at række ud til os.