Frederikssund Private Realskole sætter verdensmålene på skemaet

02. nov 2020

Frederikssund Private Realskole satte for nylig fokus på FN’s verdensmål 13, “Klimaindsats”, i en temauge for hele skolen. For at sætte arbejdet med det vigtige tema i gang deltog hele det pædagogiske personale på en workshop om FN’s verdensmål gennem Skolernes Akademi.

SkolernesAkademi

Hvordan kan de 17 verdensmål blive til hverdagsmål? Og hvordan bliver de en naturlig del af dagligdagen i alle fag og på alle årgange? Det var nogle af de spørgsmål, vi zoomede ind på, da vi afholdt workshop på Frederikssund Private Realskole.

På workshoppen skulle lærerne bl.a. udforske de unges digitale vaner, interesser og #hashtags for at lære, hvordan man spreder vigtige budskaber om klimaet. Personalet lærte bl.a., hvordan verdensmålene er flettet sammen, og hvordan målene påvirker hinanden på kryds og tværs.

Lærerne fik skabt gode dialoger på kryds og tværs af årgange og teams, og de fik dannet deres eget indtryk af, hvad verdensmålene er, og hvad de kan gøre for eleverne og fremtiden. Lærerne fik masser af konkrete idéer til at arbejde med målene i undervisningen.

Efter workshoppen talte vi med Jakob Willads Vilhelmsen, der er en af lærerne på Frederikssund Private Realskole, om, hvordan det gik.

Hvordan var din oplevelse af workshoppen om verdensmålene? 

– Workshoppen om verdensmålene med Skolernes Akademi har gjort, at jeg har fået endnu mere lyst til at implementere verdensmålene i hverdagen på skolen. En del af mine lærerkollegaer kom og sagde, at workshoppen var god og fyldt med gode, konkrete undervisningsidéer, og det er helt i tråd med min egen opfattelse. Oplægsholderen havde en god entusiasme, som var den største inspiration for mig!

Har du lyst til at høre mere om et kursus i verdensmålene? Kontakt os her