skolernesakademi-workshop

Vores løsninger

Sammen med dig skræddersyr vi løsninger, der passer til din skoles behov.

Kom i gang i dag

Vores løsninger kan bestå af rådgivning, workshops, assisteret læring, aktionslæring eller noget helt femte. Alt sammen udviklet og tilpasset med udgangspunkt i din skoles behov og med det formål at skabe en varig effekt. Herunder kan du gå på opdagelse i bare et lille udsnit af de løsninger, vi tilbyder din skole.

Digital strategi

Alting starter med en plan – og det gør en succesfuld udnyttelse af teknologi i læringen også.

Det er sådan, at færre end 50 % af Danmarks skoler har skabt en aktiv handlingsplan for, hvordan de på skolen lærer børnene om og med teknologi.

Det har ofte store konsekvenser for lærernes kompetencer, skolernes it-infrastruktur og ikke mindst skolens evne til at forberede eleverne til en digital fremtid.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi tager vi udgangspunkt i din skoles specifikke udfordringer og hjælper jer igennem processen mod en god og realiserbar handlingsplan for at udnytte teknologi til at løfte jeres elevers læring og motivation og lærernes kompetencer og trivsel.

Læs mere her

Fremtidens kompetencer

Verden er i konstant forandring, og fremtiden kommer til at se meget anderledes ud end den virkelighed, vi kender i dag. Det stiller også nye krav til den enkelte lærers kompetencer og evner til at forberede eleverne til en digital fremtid.

Derfor bør undervisningen tage udgangspunkt i kompetencerne:

  • kritisk tænkning
  • problemløsning
  • kommunikation
  • kollaboration.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi klæder vi lærerne på med de rette redskaber, så de er i stand til at undervise eleverne i de ovennævnte kompetencer og give dem en forståelse for vigtigheden af disse. Vi vil sikre, at fremtidens kompetencer tænkes bredt ind i den daglige undervisning og i de overordnede indsatser på skolen.

Læs mere her

Makerspaces

I takt med en øget digitalisering kan fremtidens undervisning og klasselokaler sagtens komme til at indeholde 3D-printere, lasercuttere og andre digitale elementer, der understøtter udvikling af elevernes digitale kompetencer. Derfor er flere skoler begyndt at lave Makerspaces, som er et teknologisk værksted, hvor man kan arbejde med digitale teknologier såsom 3D-printere og lasercuttere.

Når man arbejder i sådanne Makerspaces, skaber man et rum, hvor elevernes idéer og kreativitet er drivkraften for energi og for læring i konstant udvikling. Det er netop princippet bag Makerspaces, og man har derfor følgende begreber i spil: designtænkning, entreprenørskab og kreativitet samt processerne bagved.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi støtter vi jer i udviklings- og implementeringsprocessen, når I skal have et makerspace eller en anden form for fremtidigt klasselokale. Vi sikrer, at det pædagogiske personale og eleverne lærer at anvende makerspacet til dets fulde og optimale potentiale.

Læs mere her

Digital dannelse

Vi skal klæde eleverne på til at begå sig i en digital hverdag – både nu og i fremtiden, så de kan mestre de konsekvenser, udfordringer og ikke mindst muligheder, som den digitale udvikling har for vores erkendelse, kultur og fællesskab.

Digital dannelse indebærer evnen til at kunne reflektere over og stille sig kritisk over for teknologier og den måde, de fungerer på.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi sætter vi den digitale dannelse på skemaet og tager udgangspunkt i, hvad der rører sig lige nu. Ud fra lærerens og elevernes virkelighed sætter vi rammerne for en bred forståelse, så begge parter lærer at navigere på bedste vis i deres digitale hverdag.

Læs mere her

Classroom Management 2020

Vores elever tilbringer mange timer i skolen, og her spiller læreren en vigtig rolle ift. den enkelte elevs udvikling og dannelse.

Lærerens relationer til eleverne har afgørende betydning for elevernes motivation, livsglæde, selvopfattelse og læring.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Skolernes Akademi giver det pædagogiske personale konkrete værktøjer og teknikker, som sikrer, at eleverne føler sig set, hørt og forstået i klassen og dermed føler sig klar til at modtage undervisning.

School Management 2020

Skolens ledelse har mange ansvarsområder, og de løfter svære opgaver, der bl.a. indebærer at skabe en fantastisk skolekultur.

Desuden skal samarbejdet mellem ledere og teams af lærere og skolepædagoger fungere og hele tiden udvikles, da det er med til at skabe den gode undervisning.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Skolernes Akademi giver ledelsen konkrete værktøjer og teknikker, som sikrer, at skolens medarbejdere på tværs af teams og faggrupper bliver motiverede og trives, så de kan give eleverne verdens bedste undervisning.

Digitale løsninger

Der findes et hav af digitale muligheder og løsninger. De kan alle bruges med hver deres formål, men det kan være vanskeligt at navigere i.

For hvilket device er det mest optimale at bruge i undervisningen, og hvordan oplærer man både lærere, elever og forældre i fx at bruge Aula?

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi tager vi udgangspunkt i den enkelte skoles digitale muligheder og løsninger og byder ind med, hvordan I får størst muligt udbytte af jeres valg af teknologier.

Alt det andet …

De danske lærere er dygtige, og de er nogle af verdens bedste. Det skal de naturligvis blive ved med at være. Derfor er det vigtigt, at de hele tiden har mulighed for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer inden for forskellige områder.

Når lærernes kompetencer skal udvikles, handler det om at vide, hvad der rykker inden for skoleverdenen, samt hvilke områder den enkelte medarbejder har brug for at uddanne sig inden for.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi har vi hele tiden fingeren på pulsen. Vi ved, hvad der rører sig i tiden. Vi tager udgangspunkt i den enkelte skoles specifikke udviklingspunkter og skræddersyr løsninger, som passer ind i netop jeres skoles hverdag.

Digital strategi
Digital strategi
Fremtidens kompetencer
Fremtidens kompetencer
Makerspaces
Makerspaces
Digital dannelse
Digital dannelse
Classroom Management 2020
Classroom Management 2020
School Management 2020
School Management 2020
Digitale løsninger
Digitale løsninger
Alt det andet ...
Alt det andet ...

Lyst til at høre mere?

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din skole?
Så kontakt os herunder.