Vores løsninger

Sammen med dig skræddersyr vi løsninger, der passer til din skoles behov.

Kom i gang i dag

Vores løsninger kan bestå af rådgivning, workshops, assisteret læring, aktionslæring eller noget helt femte. Alt sammen udviklet og tilpasset med udgangspunkt i din skoles behov og med det formål at skabe en varig effekt. Herunder kan du gå på opdagelse i bare et lille udsnit af de løsninger, vi tilbyder din skole.

Digital strategi

Alting starter med en plan – og det gør en succesfuld udnyttelse af teknologi i læringen også.

Det er sådan, at færre end 50 % af Danmarks skoler har skabt en aktiv handlingsplan for, hvordan de på skolen lærer børnene om og med teknologi.

Det har ofte store konsekvenser for lærernes kompetencer, skolernes it-infrastruktur og ikke mindst skolens evne til at forberede eleverne til en digital fremtid.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi tager vi udgangspunkt i din skoles specifikke udfordringer og hjælper jer igennem processen mod en god og realiserbar handlingsplan for at udnytte teknologi til at løfte jeres elevers læring og motivation og lærernes kompetencer og trivsel.

Læs mere her

Fremtidens kompetencer

Verden er i konstant forandring, og fremtiden kommer til at se meget anderledes ud end den virkelighed, vi kender i dag. Det stiller også nye krav til den enkelte lærers kompetencer og evner til at forberede eleverne til en digital fremtid.

Derfor bør undervisningen tage udgangspunkt i kompetencerne:

 • kritisk tænkning
 • problemløsning
 • kommunikation
 • kollaboration.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi klæder vi lærerne på med de rette redskaber, så de er i stand til at undervise eleverne i de ovennævnte kompetencer og give dem en forståelse for vigtigheden af disse. Vi vil sikre, at fremtidens kompetencer tænkes bredt ind i den daglige undervisning og i de overordnede indsatser på skolen.

Læs mere her

Makerspaces

I takt med en øget digitalisering kan fremtidens undervisning og klasselokaler sagtens komme til at indeholde 3D-printere, lasercuttere og andre digitale elementer, der understøtter udvikling af elevernes digitale kompetencer. Derfor er flere skoler begyndt at lave Makerspaces, som er et teknologisk værksted, hvor man kan arbejde med digitale teknologier såsom 3D-printere og lasercuttere.

Når man arbejder i sådanne Makerspaces, skaber man et rum, hvor elevernes idéer og kreativitet er drivkraften for energi og for læring i konstant udvikling. Det er netop princippet bag Makerspaces, og man har derfor følgende begreber i spil: designtænkning, entreprenørskab og kreativitet samt processerne bagved.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi støtter vi jer i udviklings- og implementeringsprocessen, når I skal have et makerspace eller en anden form for fremtidigt klasselokale. Vi sikrer, at det pædagogiske personale og eleverne lærer at anvende makerspacet til dets fulde og optimale potentiale.

Læs mere her

Digital dannelse

Vi skal klæde eleverne på til at begå sig i en digital hverdag – både nu og i fremtiden, så de kan mestre de konsekvenser, udfordringer og ikke mindst muligheder, som den digitale udvikling har for vores erkendelse, kultur og fællesskab.

Digital dannelse indebærer evnen til at kunne reflektere over og stille sig kritisk over for teknologier og den måde, de fungerer på.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi sætter vi den digitale dannelse på skemaet og tager udgangspunkt i, hvad der rører sig lige nu. Ud fra lærerens og elevernes virkelighed sætter vi rammerne for en bred forståelse, så begge parter lærer at navigere på bedste vis i deres digitale hverdag.

Læs mere her

Classroom Management 2020

Vores elever tilbringer mange timer i skolen, og her spiller læreren en vigtig rolle ift. den enkelte elevs udvikling og dannelse.

Lærerens relationer til eleverne har afgørende betydning for elevernes motivation, livsglæde, selvopfattelse og læring.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Skolernes Akademi giver det pædagogiske personale konkrete værktøjer og teknikker, som sikrer, at eleverne føler sig set, hørt og forstået i klassen og dermed føler sig klar til at modtage undervisning.

School Management 2020

Skolens ledelse har mange ansvarsområder, og de løfter svære opgaver, der bl.a. indebærer at skabe en fantastisk skolekultur.

Desuden skal samarbejdet mellem ledere og teams af lærere og skolepædagoger fungere og hele tiden udvikles, da det er med til at skabe den gode undervisning.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Skolernes Akademi giver ledelsen konkrete værktøjer og teknikker, som sikrer, at skolens medarbejdere på tværs af teams og faggrupper bliver motiverede og trives, så de kan give eleverne verdens bedste undervisning.

Digitale løsninger

Der findes et hav af digitale muligheder og løsninger. De kan alle bruges med hver deres formål, men det kan være vanskeligt at navigere i.

For hvilket device er det mest optimale at bruge i undervisningen, og hvordan oplærer man både lærere, elever og forældre i fx at bruge Aula?

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi tager vi udgangspunkt i den enkelte skoles digitale muligheder og løsninger og byder ind med, hvordan I får størst muligt udbytte af jeres valg af teknologier.

Alt det andet …

De danske lærere er dygtige, og de er nogle af verdens bedste. Det skal de naturligvis blive ved med at være. Derfor er det vigtigt, at de hele tiden har mulighed for at vedligeholde og udvikle deres kompetencer inden for forskellige områder.

Når lærernes kompetencer skal udvikles, handler det om at vide, hvad der rykker inden for skoleverdenen, samt hvilke områder den enkelte medarbejder har brug for at uddanne sig inden for.

Hvordan kan Skolernes Akademi hjælpe din skole?
Hos Skolernes Akademi har vi hele tiden fingeren på pulsen. Vi ved, hvad der rører sig i tiden. Vi tager udgangspunkt i den enkelte skoles specifikke udviklingspunkter og skræddersyr løsninger, som passer ind i netop jeres skoles hverdag.

Digital strategi
Digital strategi
Fremtidens kompetencer
Fremtidens kompetencer
Makerspaces
Makerspaces
Digital dannelse
Digital dannelse
Classroom Management 2020
Classroom Management 2020
School Management 2020
School Management 2020
Digitale løsninger
Digitale løsninger
Alt det andet ...
Alt det andet ...

Lyst til at høre mere?

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din skole?
Så kontakt os herunder.

Det siger skolerne om os

Vi afholder kurser, forløb og workshops for lærere, ledelse, pædagoger og øvrige fagfolk

Om læselyst-forløb ifm. UVM's pulje

 • Læselyst
 • Nordfyns kommune
 • 5 matrikler

Hvorfor valgte I at søge del i puljen? 

“Da Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde en pulje til at fremme læselyst, var vi i Nordfyns Kommune ikke i tvivl om, at vi gerne ville være en del af det. Vi stod over for den udfordring, som mange kommuner gør: nemlig at vi ikke har ubegrænsede ressourcer i forvaltningen eller på skolerne til at planlægge og gennemføre en sådan indsats.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvad tænker du om kurset i Teknologiforståelse 1.0? 

“Det har været helt op til hvad jeg har forventet.. De forskellige aktiviteter vi har prøvet i dag var rigtig godt. Jeg synes specielt det med plastikbægerne hvor vi skulle bygge, efter nogle koder. Det synes jeg virkelig er en god forståelse for de svageste elever. Jeg tror at de vil få større forståelse når vi arbejder med microbit, hvordan det egentlig hænger sammen..“

– Birgitte Fabriciu, Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvordan har lærernes oplevelse af workshoppen i teknologiforståelse været? 

Jeg har forstået det sådan, at lærerne har været meget tilfredse med workshoppen i teknologiforståelse. Oplægsholder var inspirerende, struktureret og havde gode praksiseksempler til dagens arbejde. Lærerne fortalte mig efterfølgende, at dagens praktiske opgaver og information var nem at gå til – også når man ikke kom med en grundlæggende viden eller forståelse om teknologiforståelse.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

IT-værktøjer kendskab

 • IT-værktøjer kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvad går du herfra med i dag? 

“jeg har fået konkret brugbare inspiration til at bruge IT-værktøjer til min undervisning.


Jeg er blevet inspireret og så kan jeg se at det bliver et kæmpe stykke arbejde og arbejde videre fra i dag. Men inspirationen er nok det vigtige, at man har lyst til at arbejde videre”

– Mette Holstig, folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Faglig læsning

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Hvordan valgte I at sparke læseindsatsen i gang? 

“Da vi hørte om Skolernes Akademi, så vi et samarbejde med dem som en god mulighed for at kunne lykkes med indsatsen – uden at det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. Det tiltalte os, at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tager del i hele indsatsen – og ikke blot leverer et enkelt oplæg eller lignende. De tilbyder at være med lige fra starten af et projekt, hvor man kan drøfte de første tanker og idéer og helt til afslutningen på projektet. De skiller sig på den måde ud og tilbyder noget, som jeg tror mange kommuner vil få glæde af.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

 

Modenhedsanalyse

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Hvad tager du med fra Modenhedsanalysen? 

“Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis.

 

Jeg tror bestemt, at den data, vi indhenter, vil have en betydning for at ændre praksis. Det er et datasammenligningsgrundlag, som vi igen på et senere tidspunkt kan tage udgangspunkt i. Og så har vi også indledt dialog med udvalgte nøglepersoner med henblik på en ny og forbedret praksis.”

– Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen

 

Faglig læsning

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Hvordan er I med til at indsatsen lykkes? 

“For os er det vigtigt, at samarbejdet mellem forvaltningen, repræsentanter fra de deltagende skoler og konsulenterne fra Skolernes Akademi definerer indsatsen sammen for at sikre, at indsatsen bliver, som forventet. Det er godt, at vi har et tæt samarbejde om planlægningen af indsatsen, således at indsatsen bliver tilpasset kommunen og de enkelte skoler. Men samtidig er det betryggende, at det er Skolernes Akademi der står for den overordnede koordinering og planlægning, så forløbet foregår overskueligt og så nemt som muligt for os.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

 

Office365

 • It-kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvad tager du med hjem i rygsækken fra dagens kursus i IT-værktøjer af Office365? 

“Jeg er blevet inspireret til at bruge nogen af programmerne mere og på en anden måde af hvad jeg har gjort indtil nu”

– Mette Holstig, folkeskolelærer på N. Zahles Skole

 

Teknologiforståelse 1.0

 • Kursus
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvad tager du med hjem fra kurset i Teknologiforståelse 1.0? 

“Jeg vil gerne tage med videre hvordan det er at sidde i et undervisningsforløb når man ikke er så meget inde i hvad der bliver talt om.

Og nogle af de konkrete øvelser som vi har lavet. Jeg kan rigtig godt lide når man laver noget, man kan tage med ud og bruge med eleverne, eller brygge videre på og bruge det ude i undervisningen”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse 1.0
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvordan oplevede du workshoppen i Teknologiforståelse 1.0? 

“Der var god afveksling mellem at vi skulle lytte, og der var nogen fagbeskrivelser, kompetenceområder og så skulle det udmøntes i noget praksis.

Det er også det vi hele tiden sidder og gør som lærere og skal gøre noget konkret for elever. Så jeg kunne lide at det spillede sammen med det som vi gør til hverdag”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Office365 kendskab

 • Office365 kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvordan oplevede du workshoppen i Office365 kendskab? 

“Det er stadigvæk en udfordring det her med at hvordan man rammer en differentieret gruppe. Og det er ikke blevet løst på én workshop, det bare blevet tydeligt at folk sidder med forskellig viden og kunnen.

Så at vi fik noget materiale vi selv skulle sidde med, og beskrevet trinvis eller at man kan bladre rundt i et katalog af opgaver.

 

Det var 2 gode måder, når man har fået en generel information, at man på den måde kan differentiere. I hvert fald når man er så selvkørende som vi er. Så må man se om ens klasse kan gøre det sammen, hvis man skal overføre”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse 1.0
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvordan har du oplevet samarbejdet med Skolernes Akademi? 

Samarbejdet og kommunikationen med Skolernes Akademi har været god. Jeg har været glad for jeres forståelse, når vi ikke har fået svaret retur med det samme – der har I været tålmodige med os og vores hverdag.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

Faglig læsning

 • Nordfyns kommune
 • Faglig læsning
 • Læselyst pulje

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen? 

“Jeg oplevede, at lærerne var positive og viste engagement. De arbejdede koncentreret, når de havde faglige drøftelser i deres teams, og de har med denne start taget ejerskab på indsatsen.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvorfor har I valgt at samarbejde med Skolernes Akademi? 

Vi ønskede et kursus i teknologiforståelse for vores lærere og fik anbefalet Skolernes Akademi.

Vi ønskede at booke en formiddags workshop i teknologiforståelse 1.0 hos Skolernes Akademi for at klæde lærerne på til at være på forkant med at kunne integrere teknologiforståelse 1.0 som en del af undervisningen.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

 

 

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Hvordan ser du samarbejdet med Skolernes Akademi har været? 

Jeg blev kontaktet af Monica Brun fra Skolernes Akademi, som under hele forløbet har bidraget med gode forslag til, hvordan vi kunne anvende vores midler målrettet og konstruktivt.

Skolernes Akademi forestår ligeledes indholdet på såvel lærer- og elevworkshops samt ift. en læseuge, der bl.a. rummer  forfatterbesøg, opbygning af læsehjørne ud fra design-thinking oma. Monica har været en tæt og engageret sparringspartner og tovholder i hele processen. Samarbejdet har medvirket til  et kvalificeret og ensartet indhold målrettet til de fem deltagende skoler.

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Hvad ser du der er vigtigt i dette samarbejde for at indsatsen lykkes? 

Næstved kommunes tætte samarbejde med Skolernes Akademi har gjort processen meget overskuelig og har desuden bidraget til en kvalitet, som ikke ville have været mulig, såfremt midlerne var tildelt decentralt. Vi har fået noget for pengene😊 Dog kan  skolerne – efter eget ønske – hver især indkøber bøger for 12.500 kr. som en del af projektmidlerne.  Skolernes Akademi har desuden jævnligt sørget for informationsgivende materiale og øvrige praktiske tiltag, hvilket har lettet processen.

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen i læsemotivation? 

“Min oplevelse var, at lærerne var meget aktive deltagende, og overvejende positive over workshoppen. Undervejs talte jeg med flere lærere, og stemningen var generel set god.. En skole snakkede om at skabe en læseuge for særligt udskolingen, og en anden skole blev inspireret til at lave lignende for indskolingen. Så det skaber jo også en go´ synergi på og blandt skolerne.  

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent