Digital strategi

Sammen med dig skræddersyr vi løsninger, der passer til din skoles behov.

Hvad er digital strategi?

Alting starter med en plan – og det gør succesfuld brug af teknologi i læringen også. Desværre er det sådan, at mindre end 50 % af Danmarks skoler har skabt en aktiv handlingsplan for, hvordan man lærer børnene om teknologi og brugen af teknologi. Det har ofte store konsekvenser for lærernes kompetencer, skolernes it-infrastruktur og ikke mindst skolens evne til at forberede eleverne til en digital fremtid. 

Hos Skolernes Akademi tager vi udgangspunkt i din skoles specifikke udfordringer og hjælper jer igennem processen mod en god og realiserbar handlingsplan for at udnytte teknologi til at løfte jeres elevers læring og motivation og lærernes kompetencer og trivsel.

Digital strategi 1.0

Hvilke devices og digitale læremidler er de bedste for jeres skole? Har I en databehandleraftale? Og er I bekendt med GDPR og datasikkerhed? Der er masser af elementer, der spiller en central rolle, når skolen skal ligge en digital strategi, og det kan virke uoverskueligt at komme i gang. Det vil vi lave om på, og derfor hjælper vi jer med at implementere den digitale strategi helt fra begyndelsen.

Gennem et forløb med oplæg og workshops hjælper vi jer med at lave en handlingsplan og implementere en digital strategi ud fra jeres muligheder, erfaringer og kompetencer. Vi introducerer jer til vigtigheden af at have en digital strategi og tager udgangspunkt i skolens hardware, platforme og teknologi.

Indkøb af hardware

Skal eleverne have iPads eller chromebooks? Hvilke hjælpefunktioner fungerer bedst på hvilket device? Og hvad er egentlig den billigste løsning? Der findes et hav af muligheder, når det kommer til indkøb af hardware til skolen. Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvad der er bedst at investere i, og samtidig skal der også tages hensyn til, hvad der bedst understøtter skolens it-strategi.

Lad os hjælpe jer med at finde de løsninger, der passer bedst til jeres behov, muligheder og budget. Sammen sikrer vi, at I får taget de rigtige beslutninger, når I skal ud og indkøbe nyt hardware til skolen. Så hvad end det er valg nye device og it-support, til hvordan de bliver implementeret bedst i den daglige praksis på skolen, er vi klar til at hjælpe jer.

Elever og de nye devices og læremidler

I takt med at it og digitale læremidler bliver en større del af den daglige praksis på skolerne landet over, bliver der også stillet flere krav til elevernes it-kompetencer. Som digitalt indfødte forstår mange elever allerede hovedelementerne ved brug af forskellige devices, men bruger de devices rigtigt som en del af deres indlæringsmetoder? Og kan de følge med den udvikling, der hele tiden sker inden for teknologien?

Gennem workshops og assisteret læring hjælper vi både lærer og elever med at blive fortrolig med skolens devices og læremidler med det formål, at alle kan indgå på lige fod i læringsfællesskabet, og dårligere it-kompetencer ikke bliver en hæmsko for indlæring hos den enkelte elev.

Læreren og de nye enheder

I takt med at it og digitale læremidler bliver en større del af den daglige praksis på skolerne landet over, bliver der også stillet flere krav til lærernes it-kompetencer. Nogle lærere forstår måske allerede hovedelementerne ved brug af forskellige devices og digitale læremidler, mens andre i højere grad har brug for en hjælpende hånd. Samtidig er det også et område, der hele tiden udvikler sig, og det kan ofte være svært hele tiden at holde sig opdateret på nye initiativer og funktioner.

Gennem workshops hjælper vi skolens lærere med at blive fortrolige med skolens devices og læremidler, så alle lærere er i stand til at udnytte det til dets fulde potentiale i undervisningen. Det er vigtigt for os at få alle lærere med, og vi gør derfor gerne en ekstra indsats for de lærere, der måtte have brug for det.

Skolebestyrelse og forældre i den nye strategi

Hvad sker der med mit barns data og læring? Og hvad kræver det af mig som forælder, at min barn skal bruge nye digitale læremidler? Det kan være spørgsmål, der ofte opstår blandt forældre, når skolen implementerer en ny digital strategi. Det er derfor vigtigt at inddrage både forældre og skolebestyrelse, når skolen udvikler og implementerer en digital strategi, og hele tiden holde dem opdateret om nye initiativer.

Ved at afholde oplæg eller workshops på forældremøder og møder for skolebestyrelsen sikrer vi, at alle får et indblik i samt forståelse for skolens digitale strategi. Vi giver forældrene en indsigt i, hvad det betyder for både dem og deres elever, samt hvad formålet med strategien er. Vi giver skolebestyrelsen en indsigt i, hvad strategien indebærer, og om det kræver nye initiativer såsom kurser og efteruddannelse for skolens personale.

Den digitale leder

For at skolen lykkes med sin digitale strategi, er det centralt, at skolens ledelse har et digitalt mindset og har en forståelse for, hvad det kræver at gennemføre digitale initiativer.

Gennem en række workshops klæder vi skolens ledelse på til at være frontløbere inden for de digitale initiativer, så de er i stand til at indgå i dialog med skolens lærere om alt fra indkøb af digitale læremidler og hardware til udvikling af digitale færdigheder og kompetencer. I får værktøjer til at lykkes med en digital strategi, der forbereder eleverne til at komme ud på fremtidens arbejdsmarked.

Digitale løsninger til skolen

Størstedelen af landets skoler bruger digitale læremidler i undervisningen, men der findes et stort udvalg, og det kan derfor være lidt af en jungle at finde rundt i, hvilke læremidler der passer bedst til skolen og ikke mindst elevernes og lærernes behov. For hvilke hjælpeværktøjer skal de indeholde? Skal det samme læremiddel bruges i alle fag, eller skal I inddrage forskellige læremidler i de forskellige fag?

Ud fra jeres behov og ønsker rådgiver og vejleder vi jer til at træffe den rigtige beslutning, når I skal vælge digitale læremidler. Vi sikrer, at jeres valg af digitale læremidler stemmer overens med skolens digitale strategi samt mulighed for devices og digitale værktøjer.

Digital strategi 1.0
Digital strategi 1.0
Indkøb af hardware
Indkøb af hardware
Elever og de nye enheder
Elever og de nye enheder
Læreren og de nye enheder
Læreren og de nye enheder
Skolebestyrelse og forældre i den nye strategi
Skolebestyrelse og forældre i den nye strategi
Den digitale leder
Den digitale leder
Digitale løsninger til skolen
Digitale løsninger til skolen

Lyst til at høre mere?

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din skole?
Så kontakt os herunder.