Fremtidens kompetencer

Nye metoder til dine fag

Hvad er fremtidens kompetencer?

Begreberne STEM og STEAM fylder mere og mere i grundskolen. STEAM står for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Formålet med STEM/STEAM er at skabe en øget interesse for kompetencer, som vil guide vores unge til at få en uddannelse og karriere, der er tilpasset til fremtiden. Men hvad betyder det for hverdagen på en skole, og er det virkelig noget, man skal forholde sig til?

Fremtiden kommer til at se meget anderledes ud, end den virkelighed vi kender i dag. Krav ændres og det stiller fornyet krav til lærernes kompetencer, og skolens evne til at forberede eleverne til en digital fremtid. Derfor er det væsentligt, at elevernes undervisning i fremtiden tager udgangspunkt i kompetencerne:
- Kritisk tænkning
- Problemløsning
- Kommunikation
- Kollaboration

STEM + STEAM 1.0

Ved at indrage STEAM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i undervisningen giver man eleverne et indblik i de kompetencer, som både nutidige og fremtidige jobs efterspørger. Med STEAM-skills giver man altså eleverne en indsigt i processer og arbejdsmetoder på arbejdspladser og klæder dem på med kompetencer til at begå sig i den virkelige verden og på en rigtig arbejdsplads. Formålet med at undervise i STEAM er at skabe en øget interesse for kompetencer, som vil guide eleverne til at få en uddannelse og karriere, der er tilpasset til fremtiden.

På denne workshop får i en introduktion til, hvordan man arbejder med STEM og STEAM-skills, samt hvordan I kan nemt kan implementere dem i undervisningen.

 

Den åbne skole

Eleverne skal klædes på til at begå sig i samfundet og på jobmarkedet, så hvorfor ikke bruge jeres lokalsamfund som en del af undervisningen? Ved at inddrage lokalesamfundet og foreningslivet i undervisningen får eleverne en virkelighedsnær indsigt i og erfaringer med den verden, der venter dem, når de er færdige med skolen.

På workshoppen “Den åbne skole” får i værktøjer og idéer til at planlægge og gennemføre virkelighedsnær undervisning. I vil blive introduceret konkrete læringsmål samt processen og projektplan. Vi giver desuden konkrete eksempler på, hvordan I inddrager lokalsamfundet og virksomhederne i nærområdet.

Projektbaseret læring

Med projektbaseret læring arbejder eleverne tværfagligt på bestemte projekter. Det kan være alt lige fra at bygge en bæredygtig legeplads eller skolegård til, hvordan man kan optimere skrællesystemet i storbyerne. Formålet med projektbaseret læring er at forberede eleverne på det arbejdsmarked de senere kommer ud på.

På denne workshop får lærerne en introduktion til vigtigheden af at arbejde projektbaseret i undervisningen. Derudover bliver de introduceret til didaktikken bag projektbaseret læring og iterative processer. De vil få den nyeste viden inden for projektbaseret læring samt værktøjer til at integrere dem i undervisningen. Workshoppen byder også på fif til samarbejde mellem elever og virksomheder samt muligheder for brobygning.

Verdensmål og innovationsdidaktik

Kreativitet og innovation er vigtige kompetencer i samfundet – både nu og i fremtiden. Men hvordan får man sat disse kompetencer i spil i den daglige praksis? Og kan de tænkes ind, når man snakker om FN’s Verdensmål?

På denne workshop får I et indblik i didaktikken bag innovationsprocesser, og hvordan disse kan kombineres med FN’s verdensmål, så eleverne lærer at undersøge og skabe innovative idéer som forslag til, hvordan vi kommer i mål med Verdensmålene.

I får inspiration til at arbejde kreativt og innovativt med eleverne med fokus på Verdensmålene. Formålet er at give jer indsigt i, hvordan man arbejder med innovation til både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Engineering

Når man arbejder med “engineering” i undervisningen, skal eleverne løse problemer eller udfordringer gennem forskellige processer, der er inspireret af ingeniørernes måde at arbejde på. Processerne består bl.a. af at lære at forstå udfordringen eller problemet samt undersøge, konstruere og få idéer. Udfordringerne kan handle om alt fra it, teknologi og infrastruktur til klima, miljø og bæredygtighed.

På denne workshop bliver i klogere på, hvorfor det giver mening at inddrage engineering i din daglige undervisning, samt hvordan I kommer i gang. I vil blive introduceret til didaktikken bag engineering og iterative processer samt de læringsmål, der er relevante i forbindelse med undervisning i engineering.

Teknologier i naturfagene

Avanceret måleudstyr er en vigtig del af naturfagene, og præcise målinger og talværdier er med til at gøre forsøg i klassen spændende og lærerige. Ved at bruge apps på elevernes egne telefoner kan du give hele klassen adgang til avanceret måleudstyr uden at vælte skolens budget.

Men der findes et hav af forskelligt måleudstyr og apps, man kan bruge i naturfag, så hvordan finder man lige ud af, hvilke apps der passer bedst til undervisningen og de devices, skolen ellers har til rådighed?

På denne workshop får lærerne inspiration til, hvordan de tænker teknologi ind i naturfagene. De får et indblik i, hvilke apps der findes inden for naturfag, samt hvordan de kan bruges i undervisningen.

Programmering og kodning

I takt med en øget digitalisering og brug af teknologi kræver jobs i dag i endnu højere grad kompetencer inden for programmering og kodning. Det medfører et øget fokus på at give børn disse kompetencer allerede i folkeskolen, og derfor er det centralt, at den enkelte lærer har de rette kompetencer til at sætte kodning på skemaet.

I forløbet her vil vi klæde din skoles lærere på, så de bliver i stand til at undervise eleverne inden for kodning og programmering samt forståelsen bag. Det kan både foregå gennem workshops for lærerne eller workshops med fokus på assisteret læring i fx klassen eller skolens Makerspaces. Lærerne vil både få helt konkret undervisningsmateriale og fif til, hvordan de får kodning ind i den allerede eksisterende undervisning, samt hvordan de udfører det i den daglige praksis.

Designtænkning

Det eneste, vi ved om fremtiden, er, at den er uforudsigelig. Men hvordan gør vi eleverne klar til en verden, vi ikke kender? Udvikling af elevernes kompetencer er det åbenlyse bud. Men måske skal vi ikke kun fokusere på, hvilke kompetencer eleverne skal udvikle, men også hvordan de udvikler dem, så de oplever at være medskabere af den fremtid, som skal være deres.

For hvordan gør man dem i stand til at bidrage i et demokratisk samfund? Og hvordan gør man det på en meningsfuld måde, så eleverne bliver nysgerrige på mere? Her er designtænkningsmetoden et godt bud, da den er med til at sætte samarbejdsevnen, kreativiteten og evnen til at tænke kritisk i spil.

På denne workshop får lærerne en introduktion til begrebet designtænkning. De får værktøjer og metoder til at arbejde med designtænkning, som de nemt kan implementere i deres undervisning.

STEM + STEAM 1.0
STEM + STEAM 1.0
Den åbne skole
Den åbne skole
Projektbaseret læring
Projektbaseret læring
Innovationsdidaktik og verdensmål
Innovationsdidaktik og verdensmål
Engineering
Engineering
Teknologi i naturfagene
Teknologi i naturfagene
Programmering og kodning
Programmering og kodning
Designtænkning
Designtænkning

Lyst til at høre mere?

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din skole?
Så kontakt os herunder.