Makerspaces

Sammen med dig skræddersyr vi løsninger, der passer til din skoles behov.

Hvad er makerspaces?

I takt med en øget digitalisering kan fremtidens undervisning og klasselokaler sagtens komme til at indeholde 3D-printere, lasercuttere og andre digitale elementer, der understøtter udvikling af elevernes digitale kompetencer. Derfor er flere skoler begyndt at lave Makerspaces, som er et teknologisk værksted, hvor man kan arbejde med digitale teknologier såsom 3D-printere og lasercuttere. Når man arbejder i sådanne Makerspaces, skaber man et rum, hvor elevernes idéer og kreativitet er drivkraften for energi og for læring i konstant udvikling. Det er netop princippet bag Makerspaces, og man har derfor følgende begreber i spil: designtænkning, entreprenørskab og kreativitet samt processerne bagved.

Makerspace 1.0

At skolen indfører digitale værksteder i form af Makerspaces er ikke ensbetydende med, at lærerne har kompetencerne til at give eleverne den rette undervisning i disse.

Med forløbet “Makerspace 1.0” giver vi derfor skolens lærere og pædagogiske personale de rette kompetencer til at bruge Makerspaces som en del af undervisningen og sikrer, at Makerspacets indretning og muligheder lever op til sit fulde potentiale.

Kodning i hverdagen

I takt med en øget digitalisering og brug af teknologi kræver jobs i dag i endnu højere grad kompetencer inden for programmering og kodning. Det medfører et øget fokus på at give børn disse kompetencer allerede i folkeskolen, og derfor er det centralt, at den enkelte lærer har de rette kompetencer til at sætte kodning på skemaet.

I forløbet her vil vi klæde din skoles lærere på, så de bliver i stand til at undervise eleverne inden for kodning og programmering samt forståelsen bag. Det kan både foregå gennem workshops for lærerne eller workshops med fokus på assisteret læring i fx klassen eller skolens Makerspaces. Lærerne vil både få helt konkret undervisningsmateriale og fif til, hvordan de får kodning ind i den allerede eksisterende undervisning, samt hvordan de udfører det i den daglige praksis.

Design Challenge Practise

For at sikre at man får det optimale ud af skolens Makerspaces og bruger det rigtigt fra begyndelsen af, kan man implementere undervisningsformen, der hedder “Design Challenge Practise”. Formålet med denne type undervisning er at give eleverne udfordringer, som er designet til at skabe muligheder for at grave dybt og løse autentiske problemstillinger. Her får eleverne idéer, designer prototyper, analyserer resultater, udvikler interaktioner og samarbejder om at udvikle løsninger.

Med en workshop i, hvordan man arbejder med “Design Challenge Practise”, får lærerne og det pædagogiske personale idéer til praksisnære udfordringer, som eleverne kender til i hverdagen, samt forslag til undervisningsforløb og materiale.

Makerspace uden teknologi

Ligesom at Makerspaces er et digitale værksted med 3D-printere, lasercuttere og andre digitale elementer, er det også et værksted, hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi. Derfor kan man også finde ting som loddekolber, limpistoler og søjleboremaskiner i værkstedet.

Principperne designtænkning, innovation og entreprenørskab kan tillæres uden brug af teknologi, og eleverne har derfor også mulighed for at udfolde deres kreativitet inden for disse områder i Makerspaces.

Med forløbet “Makerspace uden teknologi” får lærerne og det pædagogiske personale værktøjer til at undervise i og arbejde med eleverne i skolens Makerspaces uden brug af teknologi. Det kan både foregå gennem workshops for lærerne eller workshops med fokus på assisteret læring. Lærerne vil både få helt konkret undervisningsmateriale og fif til, hvordan de får kodning ind i den allerede eksisterende undervisning, samt hvordan de udfører det i den daglige praksis.

Makerspace 1.0
Makerspace 1.0
Kodning i hverdagen
Kodning i hverdagen
Design Challenge Practise
Design Challenge Practise
Makerspace uden teknologien
Makerspace uden teknologien

Lyst til at høre mere?

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din skole?
Så kontakt os herunder.