Workshop om læsemotivation - i skolen og fritiden

Hvordan kan vi få børn og unge til at blive vilde med at læse?

Idéer og inspiration til arbejdet med læsemotivation

Læsning kan åbne for en verden af viden og oplevelser. Desværre viser flere undersøgelser, at børn og unges læselyst og tid brugt på læsning i fritiden er dalende. Da der er sammenhæng mellem læselyst, hvor meget man læser, og hvor dygtig en læser man bliver, er læsemotivation et vigtigt område at have fokus på.

Læsning er nemlig både et redskab til læring i mange fag og en indgang til et væld af gode fortællinger, som børn og unge kan spejle sig i og bruge til at blive klogere på sig selv og verden.

Jeg vil gerne høre mere om workshoppen
skolernesakademi-workshop-læselyst

Hvad workshoppen stiller skarpt på

At sætte fokus på, hvordan deling af læseoplevelser kan skabe motivation hos folkeskoleeleverne.

At sikre, at eleverne har mulighed for at få medindflydelse når de skal vælge litteratur.

At sikre, at eleverne får positive læseoplevelser samt mulighed for at opleve samhørighed i den fælles læseindsats.

Tid i teamet til at drøfte og tilrettelægge læseindsatsen med udgangspunkt i dagens oplæg.

Øge dansklærerens og PLC-medarbejdernes indsigt i, hvordan de kan øge elevernes læselyst.

Møde eleverne med en kreativ, nysgerrig og spørgende (undersøgende) tilgang.

Hvordan tilbydes workshoppen?

- Skolernes Akademis læsekonsulent faciliterer en workshop med en kombination af oplæg, praktiske øvelser og refleksion over egen praksis.
- I får idéer og inspiration til, hvordan I kan gribe arbejdet med læselyst an som en indsats i teamet eller på trinnet.

Book din workshop i Læsemotivation her
reading

"Mig som læser"

Vi kan ikke tvinge bøgerne nede i halsen på eleverne, men gør dem bevidste om deres læsevaner og give dem en lyst til at ændre og udfordre dette.

Skolernes Akademi har designet et ark, som eleverne kan udfylde, hvor de kan udforske ”Mig som læser".
De kan bruge den løbende til at lave status over hvilke typer bøger, der er læst i klassen og alene at sætte fokus på, hvad eleverne selv kan lide at læse.

Download gratis pdf: "Mig som læser"

Læs, hvad skolerne siger om Skolernes Akademi

Anne Kristine Raaholt, viceskoleleder på Ruds Vedby Skole

“Vi har altid været nysgerrige på, hvordan vi kunne udvikle os mere digitalt, og hvordan vi som ledelse kunne klæde personalet ordentligt på til udviklingen. Vi ville derfor undersøge, hvor gode vi har været til at være “digitale oversættere” for personalet, og om vores antagelser om tingenes tilstand stemte overens med virkeligheden. Vi ville kort sagt udfordre vores billede af, hvem vi er.”

“Skolernes Akademi tilbød, at vi kunne få en hel dag om digital dannelse med fokus på metoder, lovgivning og motivation, og hvordan man håndterer emnet i praksis. Det tiltalte os meget, for det er jo lige præcis i forhold til det praktiske, at man altid er udfordret.”

Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

“Da vi hørte om Skolernes Akademi, så vi et samarbejde med dem som en god mulighed for at kunne lykkes med vores indsats i Børne- og Undervisningsministeriets pulje – uden det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. 

Det tiltalte os, at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tog del i hele indsatsen – og ikke bare leverede et enkelt oplæg eller lignende. Det er betryggende, at Skolernes Akademi står for den overordnede koordinering og planlægning, så forløbet foregår overskueligt og så nemt som muligt for os.” 

Birgitte Fabricius, lærer på N. Zahles Skole

“Vi har fået et kursus i teknologiforståelse 1.0, som levede helt op til, hvad jeg havde forventet. De forskellige aktiviteter, vi har prøvet, var rigtig gode. 

Jeg tror især, at det med plastikbægrene, hvor vi skulle bygge efter nogle koder, er nemmere at forstå for de svageste elever. Når vi arbejder med micro:bit, tror jeg, de vil få større forståelse for, hvordan det egentlig hænger sammen”.

Karina Jansen, skolekonsulent i Tårnby Kommune

“Jeg blev kontaktet af Skolernes Akademi i foråret, da vi var hjemsendt, og efter nogle gode samtaler om vores del af læselystindsatsen og skoleudvikling tænkte jeg, at det ville være en god idé at afholde en inspirationsdag for lærerne. 

Jeg havde selv fået afholdt møder med PLC-personale og bibliotekarer, men var ikke nået til at tænke lærerne helt ind i projektet, så det var bare rigtig fint for mig at få kontakt på dette tidspunkt. 

PLC’erne og dansklærerne på 8. årgang kom på et kursus i læsemotivation, og jeg synes, lærerne var engagerede og virkede meget motiverede. Jeg tror helt klart, de bruger nogle af de litterære arbejdsmåder, vi blev præsenteret for”.

Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør på N. Zahles Skole

“Vi ønskede et kursus i teknologiforståelse for vores lærere og fik anbefalet Skolernes Akademi. Vi bookede derfor en formiddags workshop i teknologiforståelse 1.0 for at klæde lærerne på til at være på forkant med at integrere teknologiforståelse 1.0 som en del af undervisningen.

Oplægsholderen var inspirerende, struktureret og havde gode praksiseksempler til dagens arbejde. Lærerne fortalte mig efterfølgende, at dagens praktiske opgaver og informationer var nemme at gå til – også når man ikke kom med en grundlæggende viden eller forståelse om teknologiforståelse”.

Mette Holstig, lærer på N. Zahles Skole

“Ude på N. Zahles Skole fik vi besøg af Skolernes Akademis oplægsholder til en workshop i it-værktøjer. 

Jeg fik konkret og brugbar inspiration til at bruge it-værktøjer direkte i min undervisning. Jeg blev inspireret, men kan også se, at det bliver et stort stykke arbejde at arbejde videre. Men inspirationen er nok det vigtige – at man faktisk har lyst til at arbejde videre”.

Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen

“Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis.

 Jeg tror bestemt, at den data, vi indhenter, vil have en betydning for at ændre praksis. Det er et datasammenligningsgrundlag, som vi igen på et senere tidspunkt kan tage udgangspunkt i. Og så har vi også indledt dialog med udvalgte nøglepersoner med henblik på en ny og forbedret praksis”.

Susanne Fjellerad, sprog- og læsekonsulent i Næstved Kommune 

“Jeg blev kontaktet af Monica Brun fra Skolernes Akademi, som under hele forløbet har bidraget med gode forslag til, hvordan vi kunne bruge vores midler målrettet og konstruktivt.

Skolernes Akademi står for indholdet på både lærer- og elevworkshops samt en læseuge, der bl.a. består af forfatterbesøg og opbygning af læsehjørne ud fra design-thinking. 

Monica har været en tæt og engageret sparringspartner og tovholder i hele processen. Samarbejdet har givet et kvalificeret og ensartet indhold målrettet til de fem deltagende skoler. Skolernes Akademi har også jævnligt sørget for informationsmateriale og andre praktiske tiltag, og det har lettet processen”.

Heidi Riis-Runsøe, PLC-koordinator i Dragør Kommune og på St. Magleby Skole

“Vi havde en rigtig god oplevelse med Skolernes Akademi. Deres konsulent var ude og give os et kursus i teknologi til ordblinde, og oplægget handlede om vores eventuelle overgang fra CD-ord til AppWriter. Vi blev bekræftet i, at vi internt ikke har været helt klar over, hvordan og hvorledes tingene kunne bruges, så nu har vi haft mange snakke om, hvilken løsning vi egentlig skal bruge for fremtiden.

Vi vil helt klart kontakte Skolernes Akademi igen! Vores samarbejde gik nemt og behageligt. Når jeg sagde noget, blev det løst på det niveau, jeg gerne ville have det løst på. Når jeg havde nogle stikord til ændringer, så blev det ændret med det samme. Skolernes Akademi var lynhurtige og tog forbehold for vores udgangspunkt og vores ønsker i hele opsætningen”.

Anne Kristine Raaholt, viceskoleleder på Ruds Vedby Skole
Anne Kristine Raaholt, viceskoleleder på Ruds Vedby Skole
Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune
Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune
Birgitte Fabricius, lærer på N. Zahles Skole
Birgitte Fabricius, lærer på N. Zahles Skole
Karina Jansen, skolekonsulent i Tårnby Kommune
Karina Jansen, skolekonsulent i Tårnby Kommune
Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør på N. Zahles Skole
Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør på N. Zahles Skole
Mette Holstig, lærer på N. Zahles Skole
Mette Holstig, lærer på N. Zahles Skole
Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen
Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen
Susanne Fjellerad, sprog- og læsekonsulent i Næstved
Susanne Fjellerad, sprog- og læsekonsulent i Næstved
Heidi Riis-Runsøe, PLC-koordinator i Dragør Kommune
Heidi Riis-Runsøe, PLC-koordinator i Dragør Kommune

Drømmer du om noget andet? eller vil du høre mere om, hvordan dig og din skole kan få workshop i Læsemotivation? Så står vi klar til at hjælpe dig. Tag fat i Monica Brun, der er vores forretningsudvikler: monicab@academyforschools.com eller på +45 21 75 50 80.