Maglehøjskolen har fået en modenhedsanalyse

21. feb 2020

På Maglehøjskolen har ledelsen og lærerne fået en modenhedsanalyse. Det har bl.a. givet dem en indsigt i, hvilke områder de kan gøre en indsats på. Stefan Bendtsen er afdelingsleder på Maglehøjskolen, og vi har taget en snak med ham om, hvad de fik ud af modenhedsanalysen. Læs med herunder.

Hvilke indsigter gav modenhedsanalysen jer?

– Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis.

Har det indledningsvis givet anledning til ændringer i jeres nuværende praksisser?

– På nuværende tidspunkt har vi ikke ændret praksis, men vi har indledt konkrete samtaler med nøglepersoner i organisationen, som sørger for, at ny data bliver indhentet. Det gør vi for at skabe en ny og forbedret praksis.

Tror du, det vil have en betydning for kommende praksisser? Og har I planlagt eller sat initiativer i gang på baggrund af analysen?

– Jeg tror bestemt, at den data, vi indhenter, vil have en betydning for at ændre praksis. Det er et datasammenligningsgrundlag, som vi igen på et senere tidspunkt kan tage udgangspunkt i. Og så har vi også indledt dialog med udvalgte nøglepersoner med henblik på en ny og forbedret praksis.

Kunne du tænke dig at få indsigt i din skoles udviklingspotentialer?
» Kontakt os her, og hør mere om vores modenhedsanalyser.