Den årlige markedsundersøgelse af digitale læremidler 2021

31. maj 2021

Markedsundersøgelsen, som er lavet for sjette år i træk, er gennemført af Analyse Danmark på vegne af Skolernes Akademi og Clio. Undersøgelsen giver bl.a. et indblik i skolernes arbejde med digitale læremidler og teknologi under coronakrisen samt skolens digitale strategi. Der er en stigende uvished om skolernes digitale strategi, hvor 49 % svarer, at skolen ikke har en digital strategi, eller at de ikke ved, om skolen har en digital strategi. Læs mere herunder.


I alt 1.992 personer – primært lærere og skoleledere – har deltaget i undersøgelsen om digitaliseringen på landets skoler. Undersøgelsen er gennemført årligt siden 2016 og fokuserer især på:

  • Digitaliseringsgraden i grundskolen
  • Fordelene ved digital læringsteknologi
  • Udfordringerne ved digital læringsteknologi
  • Digital strategi og handlingsplan

Som noget nyt fokuserer årets undersøgelse også på undervisningen under coronapandemien.

Vi giver dig et kort overblik over nogle af de interessante resulater fra markedsundersøgelsen. Kunne du tænke dig at vide endnu mere? Se hele undersøgelsen her »

Stigende uvished om skolernes digitale strategi

49 % svarer, at skolen ikke har en digital strategi, eller at de ikke ved, om skolen har en digital strategi. Det er en stigning på 9 % siden sidste år. En del af stigningen kan muligvis skyldes coronapandemien og en skærpet opmærksomhed på digitale læremidler og teknologi i undervisningen.

Undersøgelsen viser desuden en uoverensstemmelse mellem lærere og skoleledere, angående hvem man mener,  har indsigt i den digitale strategi og handlingsplan. 92 % af skolelederne svarer, at lærerpersonalet har indsigt, men kun 69 % af lærerne svarer det samme.

Flere lærere bruger primært digitale læremidler i undervisningen

De digitale læremidler er blevet en større del af undervisningen siden sidste år. 38 % af lærerne svarer, at de udelukkende eller primært bruger digitale læremidler i undervisningen.

Den største fordel ved at bruge digitale læremidler er fortsat aktualiteten i materialet: 60 % af lærerne svarer, at eleverne lærer om emner, der er både aktuelle og relevante i deres daglige liv. Ifølge 62 % af lærerne er det også lettere for dem at finde inspiration til undervisningen med de digitale læremidler.

Trods et mindre fald er ustabilt internet og utilstrækkeligt udstyr ifølge 42 % stadig en hæmsko, når det gælder lærernes brug af digitale læremidler.

Se hele markedsundersøgelsen i en infografik »

Skolerne har været gode til at håndtere forandringerne under coronapandemien

Skolerne har stået over for nye udfordringer og uforudsete forandringer, og her er der en udbredt enighed blandt lærerne: 84 % svarer, at deres skole har håndteret forandringerne under pandemien “Godt” eller “Meget godt”.

Undersøgelsen viser desuden, at langt størstedelen af lærerne – 86 % helt præcist – er “Tilfreds” eller “Meget tilfreds” med deres arbejde.

Se hele markedsundersøgelsen her »