Ruds Vedby Skole har taget en modenhedsanalyse

23. feb 2021

Ruds Vedby Skole har fået lavet en modenhedsanalyse for at undersøge skolens digitale strategi og finde ud af, om ledelsens og personalets oplevelser stemmer overens med hinanden. Vi har taget en snak med viceskoleleder Anne Kristine Raaholt for at høre mere om hendes oplevelse og skolens efterfølgende arbejdsproces.

 

I Sorø Kommune har de gennem flere år haft en en-til-en-strategi for digitale enheder til eleverne og generelt fokuseret meget på det digitale. En af skolerne i kommunen er Ruds Vedby Skole, og her har man længe har haft et ønske om, at det digitale skulle være let tilgængeligt for både personalet og eleverne – og for den sags skyld også forældrene.

Skolen arbejder hårdt for at skabe et stærkt fællesskab på skolen. Ledelsen afprøver selv nye digitale løsninger, før de videregives til det øvrige personale, og alle på skolen er enige om at være fælles om at afklare behov, interesser og målsætninger.

“Vi har altid været nysgerrige på, hvordan vi kunne udvikle os mere digitalt, og hvordan vi som ledelse kunne klæde personalet ordentligt på til udviklingen. Vi ville derfor undersøge, hvor gode vi har været til at være “digitale oversættere” for personalet, og om vores antagelser om tingenes tilstand stemte overens med virkeligheden. Vi ville kort sagt udfordre vores billede af, hvem vi er.”

Ruds Vedby Skole tog derfor imod et tilbud fra Skolernes Akademi om at få foretaget en modenhedsanalyse for at afklare, om ledelsens billede af skolen, personalet og dets kompetencer modsvarede virkeligheden.

“Personalet var glade for, at ledelsen også fik spørgsmålene, og at vi til sidst skulle sammenligne vores svar på tværs af de to grupper. Vi er kun to i ledelsen, så for os var det også sjovt at se, om vi havde den samme opfattelse af, hvordan det så ud med de ting, der blev spurgt ind til.”

På baggrund af modenhedsanalysens resultater modtog ledelsen en liste over indsatsområder, som Skolernes Akademi anbefalede skolen at arbejde videre med.

“Vi valgte at arbejde videre med digital dannelse. Skolernes Akademi havde givet os nogle værktøjer til at arbejde praksisorienteret med emnet, og vi kunne se muligheder i at få vores medarbejdere til at tænke over metoder på nye måder.”

“Skolernes Akademi tilbød, at vi kunne få en hel dag om digital dannelse med fokus på metoder, lovgivning og motivation, og hvordan man håndterer emnet i praksis. Det tiltalte os meget, for det er jo lige præcis i forhold til det praktiske, at man altid er udfordret.”

Ledelsen på Ruds Vedby Skole ser modenhedsanalysen som et startskud til at arbejde mere med digital dannelse inden for nye rammer.

Samarbejdet med Skolernes Akademi flyttede på skolens forståelse af begrebet digital dannelse og viste, hvor bredt det egentlig er. Og analysen fik skubbet til personalets måde at tænke på og deres interesse i at arbejde med digital dannelse.

Kunne du tænke dig at få indsigt i din skoles udviklingspotentialer? Kontakt os her, og hør mere om vores modenhedsanalyser »