Tag pulsen på din skole

Med Skolernes Akademis modenhedsanalyse får du en dybere indsigt i din skoles udviklingspotentialer.

"Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis".

- Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen

Få en unik indsigt i din skole

Gennem vores særligt udviklede analyseværktøj skaber vi overblik over din skoles potentialer og udfordringer. Vi laver analysen på skoleledelsen og det pædagogiske personale for at få begge perspektiver i spil, og så begge parter bliver hørt. Når både skolens ledelse og pædagogiske personale har gennemført analysen, dykker vi ned i besvarelserne og gennemgår dem efterfølgende i en fælles samtale. Derefter vil I stå tilbage med en større indsigt i skolens udviklingspunkter og en række konkrete forslag til indsatsområder. Bestil din modenhedsanalyse i dag.

Unikt indblik

Igennem modenhedsanalysen får du en unik indsigt i din skoles styrker og svagheder, samt hvordan skolens ledelse og pædagogiske personale vurderer eget niveau og egne kompetencer.

En skræddersyet udviklingsplan

Når skolens ledelse og pædagogiske personale har gennemført analysen, gennemgår vi besvarelserne i en fælles refleksiv samtale. Derefter samler Skolernes Akademi trådene og sammensætter indsatspunkter og løsninger, som din skole kan bruge frit og kvit.

Sparring og idégenerering

Som en del af modenhedsanalysens fælles opsamling vil du få mulighed for at sparre og idégenerere om din skoles behov og ønsker med en af vores dygtige
udviklingskonsulenter.

 

 

 

Vil du have større indsigt i din skoles udviklingspunkter?

 

Så skriv dig op her, og få en modenhedsanalyse af din skole.
 

 

 

 

 

 

 

Læs, hvad skolerne siger om Skolernes Akademi

Anne Kristine Raaholt, viceskoleleder på Ruds Vedby Skole

“Vi har altid været nysgerrige på, hvordan vi kunne udvikle os mere digitalt, og hvordan vi som ledelse kunne klæde personalet ordentligt på til udviklingen. Vi ville derfor undersøge, hvor gode vi har været til at være “digitale oversættere” for personalet, og om vores antagelser om tingenes tilstand stemte overens med virkeligheden. Vi ville kort sagt udfordre vores billede af, hvem vi er.”

“Skolernes Akademi tilbød, at vi kunne få en hel dag om digital dannelse med fokus på metoder, lovgivning og motivation, og hvordan man håndterer emnet i praksis. Det tiltalte os meget, for det er jo lige præcis i forhold til det praktiske, at man altid er udfordret.”

Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

“Da vi hørte om Skolernes Akademi, så vi et samarbejde med dem som en god mulighed for at kunne lykkes med vores indsats i Børne- og Undervisningsministeriets pulje – uden det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. 

Det tiltalte os, at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tog del i hele indsatsen – og ikke bare leverede et enkelt oplæg eller lignende. Det er betryggende, at Skolernes Akademi står for den overordnede koordinering og planlægning, så forløbet foregår overskueligt og så nemt som muligt for os.” 

Birgitte Fabricius, lærer på N. Zahles Skole

“Vi har fået et kursus i teknologiforståelse 1.0, som levede helt op til, hvad jeg havde forventet. De forskellige aktiviteter, vi har prøvet, var rigtig gode. 

Jeg tror især, at det med plastikbægrene, hvor vi skulle bygge efter nogle koder, er nemmere at forstå for de svageste elever. Når vi arbejder med micro:bit, tror jeg, de vil få større forståelse for, hvordan det egentlig hænger sammen”.

Karina Jansen, skolekonsulent i Tårnby Kommune

“Jeg blev kontaktet af Skolernes Akademi i foråret, da vi var hjemsendt, og efter nogle gode samtaler om vores del af læselystindsatsen og skoleudvikling tænkte jeg, at det ville være en god idé at afholde en inspirationsdag for lærerne. 

Jeg havde selv fået afholdt møder med PLC-personale og bibliotekarer, men var ikke nået til at tænke lærerne helt ind i projektet, så det var bare rigtig fint for mig at få kontakt på dette tidspunkt. 

PLC’erne og dansklærerne på 8. årgang kom på et kursus i læsemotivation, og jeg synes, lærerne var engagerede og virkede meget motiverede. Jeg tror helt klart, de bruger nogle af de litterære arbejdsmåder, vi blev præsenteret for”.

Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør på N. Zahles Skole

“Vi ønskede et kursus i teknologiforståelse for vores lærere og fik anbefalet Skolernes Akademi. Vi bookede derfor en formiddags workshop i teknologiforståelse 1.0 for at klæde lærerne på til at være på forkant med at integrere teknologiforståelse 1.0 som en del af undervisningen.

Oplægsholderen var inspirerende, struktureret og havde gode praksiseksempler til dagens arbejde. Lærerne fortalte mig efterfølgende, at dagens praktiske opgaver og informationer var nemme at gå til – også når man ikke kom med en grundlæggende viden eller forståelse om teknologiforståelse”.

Mette Holstig, lærer på N. Zahles Skole

“Ude på N. Zahles Skole fik vi besøg af Skolernes Akademis oplægsholder til en workshop i it-værktøjer. 

Jeg fik konkret og brugbar inspiration til at bruge it-værktøjer direkte i min undervisning. Jeg blev inspireret, men kan også se, at det bliver et stort stykke arbejde at arbejde videre. Men inspirationen er nok det vigtige – at man faktisk har lyst til at arbejde videre”.

Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen

“Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis.

 Jeg tror bestemt, at den data, vi indhenter, vil have en betydning for at ændre praksis. Det er et datasammenligningsgrundlag, som vi igen på et senere tidspunkt kan tage udgangspunkt i. Og så har vi også indledt dialog med udvalgte nøglepersoner med henblik på en ny og forbedret praksis”.

Susanne Fjellerad, sprog- og læsekonsulent i Næstved Kommune 

“Jeg blev kontaktet af Monica Brun fra Skolernes Akademi, som under hele forløbet har bidraget med gode forslag til, hvordan vi kunne bruge vores midler målrettet og konstruktivt.

Skolernes Akademi står for indholdet på både lærer- og elevworkshops samt en læseuge, der bl.a. består af forfatterbesøg og opbygning af læsehjørne ud fra design-thinking. 

Monica har været en tæt og engageret sparringspartner og tovholder i hele processen. Samarbejdet har givet et kvalificeret og ensartet indhold målrettet til de fem deltagende skoler. Skolernes Akademi har også jævnligt sørget for informationsmateriale og andre praktiske tiltag, og det har lettet processen”.

Heidi Riis-Runsøe, PLC-koordinator i Dragør Kommune og på St. Magleby Skole

“Vi havde en rigtig god oplevelse med Skolernes Akademi. Deres konsulent var ude og give os et kursus i teknologi til ordblinde, og oplægget handlede om vores eventuelle overgang fra CD-ord til AppWriter. Vi blev bekræftet i, at vi internt ikke har været helt klar over, hvordan og hvorledes tingene kunne bruges, så nu har vi haft mange snakke om, hvilken løsning vi egentlig skal bruge for fremtiden.

Vi vil helt klart kontakte Skolernes Akademi igen! Vores samarbejde gik nemt og behageligt. Når jeg sagde noget, blev det løst på det niveau, jeg gerne ville have det løst på. Når jeg havde nogle stikord til ændringer, så blev det ændret med det samme. Skolernes Akademi var lynhurtige og tog forbehold for vores udgangspunkt og vores ønsker i hele opsætningen”.

Anne Kristine Raaholt, viceskoleleder på Ruds Vedby Skole
Anne Kristine Raaholt, viceskoleleder på Ruds Vedby Skole
Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune
Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune
Birgitte Fabricius, lærer på N. Zahles Skole
Birgitte Fabricius, lærer på N. Zahles Skole
Karina Jansen, skolekonsulent i Tårnby Kommune
Karina Jansen, skolekonsulent i Tårnby Kommune
Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør på N. Zahles Skole
Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør på N. Zahles Skole
Mette Holstig, lærer på N. Zahles Skole
Mette Holstig, lærer på N. Zahles Skole
Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen
Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen
Susanne Fjellerad, sprog- og læsekonsulent i Næstved
Susanne Fjellerad, sprog- og læsekonsulent i Næstved
Heidi Riis-Runsøe, PLC-koordinator i Dragør Kommune
Heidi Riis-Runsøe, PLC-koordinator i Dragør Kommune

Vil du høre mere om Skolernes Akademi?

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe din skole?
Så kontakt os herunder.