Nordfyns Kommune sætter fokus på faglig læsning

19. aug 2020

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. Lærerne i Nordfyns Kommune startede indsatsen ud med en workshop i faglig læsning, hvor vi efterfølgende snakkede med Julie Olsen, som er sprogkonsulent i Nordfyns Kommune, om den samlede indsats.

I samarbejde med Julie Olsen, som er sprogkonsulent hos Nordfyns Kommunes, og repræsentanter fra de 5 udvalgte skoler har vi defineret læseindsatsen, hvor målet er at fremme læselyst blandt kommunens folkeskoleeleverFor at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Faglig læsning er en del af alle fag på mellemtrinnet og i udskolingen, men inspiration til og forståelse for, hvordan man arbejder med faglig læsning i undervisningen, kan være indviklet og uoverskuelig. Derfor skulle indsatsen sættes i gang med faglig læsning i undervisningen hos både dansklærere, natur/teknologilærere og matematiklærere, så de alle kan få inspiration til undervisningen og årsplanlægningen på tværs af fagene.

Efter workshoppen snakkede vi med Julie Olsen om forløbet og hendes forventninger til læseindsatsen.

Hvorfor valgte I at søge del i puljen? 

“Da Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde en pulje til at fremme læselyst, var vi i Nordfyns Kommune ikke i tvivl om, at vi gerne ville være en del af det. Vi stod over for den udfordring, som mange kommuner gør: nemlig at vi ikke har ubegrænsede ressourcer i forvaltningen eller på skolerne til at planlægge og gennemføre en sådan indsats.”

Hvordan valgte I at sparke læseindsatsen i gang? 

“Da vi hørte om Skolernes Akademi, så vi et samarbejde med dem som en god mulighed for at kunne lykkes med indsatsen – uden at det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. Det tiltalte os, at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tager del i hele indsatsen – og ikke blot leverer et enkelt oplæg eller lignende. De tilbyder at være med lige fra starten af et projekt, hvor man kan drøfte de første tanker og idéer og helt til afslutningen på projektet. De skiller sig på den måde ud og tilbyder noget, som jeg tror mange kommuner vil få glæde af.”

Hvordan er I med til at indsatsen lykkes? 

“For os er det vigtigt, at samarbejdet mellem forvaltningen, repræsentanter fra de deltagende skoler og konsulenterne fra Skolernes Akademi definerer indsatsen sammen for at sikre, at indsatsen bliver, som forventet. Det er godt, at vi har et tæt samarbejde om planlægningen af indsatsen, således at indsatsen bliver tilpasset kommunen og de enkelte skoler. Men samtidig er det betryggende, at det er Skolernes Akademi der står for den overordnede koordinering og planlægning, så forløbet foregår overskueligt og så nemt som muligt for os.”

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen? 

“Jeg oplevede, at lærerne var positive og viste engagement. De arbejdede koncentreret, når de havde faglige drøftelser i deres teams, og de har med denne start taget ejerskab på indsatsen.”

Hos Skolernes Akademi ser vi frem til at følge lærerne på alle skolerne, hvor lærere og elever skal arbejde videre med faglig læsning hele skoleåret. Læseindsatsen kommer også til at indeholde en læsefestival med workshops i børnehøjde og et besøg af Sebastian Klein – og det glæder vi os til!

Ønsker I også at få hjælp til læseindsatsen på jeres skole? Så står vi klar til at hjælpe med netop jeres behov og udfordringer.

Læs mere om puljen til læselyst her