skolernesakademi-workshop

Top 6 workshops

Se, hvilke workshops der topper lige nu og bliv inspireret.

Forslag til workshops

Her finder du Skolernes Akademis mest populære workshops. Vi skræddersyer desuden workshops ud fra jeres konkrete ønsker og behov.

Teknologiforståelse 1.0

Hvordan får man tænkt teknologiforståelse bredt ind i alle fag, så det bliver en integreret del af undervisningen? Hos Skolernes Akademi klæder vi skolens lærere på til at kunne varetage kompetenceområderne inden for teknologiforståelse.

“Teknologiforståelse i mine årsplaner”
På workshoppen skaber vi sammen med jer et fælles sprog om samt ramme og tankegang for implementering af faget teknologiforståelse på jeres skole. Vi kommer rundt om følgende:

 • Nedbrydning af faget teknologiforståelse
 • Teknologiforståelse i fagene og i praksis
 • Datalogisk tænkning

Derudover sikrer vi, at medarbejderne bliver bevidste i læring “om og med teknologi”.

Praktisk information:

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Konkrete opgaver der sikrer, at teknologiforståelse tænkes ind i årsplanerne i alle fag.
 • Sparring efterfølgende ved behov.

Educational escape rooms

Hvordan kan man tage en af tidens store trends inden for spil og
kombinere det med gamification og læring? I educational escape
rooms handler det ikke kun om at slippe ud, men også om at finde
nogle ting og løse opgaver og mysterier inden for en bestemt tidsramme.

“Detoner en bombe”-workshop
På workshoppen får I en teoretisk gennemgang af formålet ved at arbejde med educational escape rooms – måske skal I selv prøve at detonere en bombe og slippe ud? Herefter skal I selv prøve at lave escape rooms til jeres elever. Til sidst kommer vi omkring, hvordan rammen skal være, og hvordan dine elever kan lave sine egne escape rooms.

Praktisk information

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Oplæg, forløb og konkrete opgaver, som I arbejder videre med i workshops for at sikre, at tiltaget kan bruges i de kommende årsplaner.
 • Efterfølgende kontakt med Skolernes Akademi omkring udfordringer og spørgsmål ved udførelsen af escape rooms.

Faglig læsning i fagene

Fagtekster kan være komplekse og stiller andre krav til læseren.
Så hvordan sikrer man, at eleverne mestrer den faglige læsning?
Her er gode læsevaner og læsestrategier samt helt særlige værktøjer
centrale.

Workshop i den nyeste læseforskning
Oplæg og workshop tager udgangspunkt i:

 • motivationsfaktorer for- og effekt af – faglig læsning hos børn på mellemtrinnet
 • faglig læsning som genre
 • strategier for læsning af fagtekster – herunder notatteknikker
  forforståelse
 • ordforråd, herunder fagsprog

Praktisk information:

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Der kommer mellem 1-2 oplægsholdere.
 • Efter fælles introduktion kan lærerne inddeles i en humanistisk gruppe (dansk) og en naturvidenskabelig gruppe (matematik og natur/teknik).

Den ordblindevenlige skole

Hvordan sørger man for at få alle elever med i undervisningen?
– også dem med skriftsproglige vanskeligheder? Læse- og skriveteknologi (LST) er et godt bud. Det er et værktøj, der støtter elever med læse- og skrivevanskeligheder og er et oplagt redskab at anvende og integrere i den daglige undervisningspraksis.

Kom i dybden med læseteknologier
På workshoppen vil I arbejde med praksisnære eksempler fra jeres egen praksis som læsekonsulent, læsevejleder, testvejleder, ordblindevejleder og underviser. Eksemplerne kan overføres direkte til den daglige undervisning og skolesituation. I kommer i dybden med LST og de bagvedliggende strategier, så det bliver en naturlig del af undervisningen. Vi arbejder bl.a. med:

 • hensigtsmæssige strategier
 • oplæsningsstøtte
 • ordforslag
 • tale-til-tekst
 • arbejdet med pdf-filer, talesyntese
 • regler for brugen af LST.

Praktisk information:

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Oplæg med teori, eksempler og facilitering af dialog, så det bliver naturligt for alle at have nye tiltag til arbejdet med de ordblinde elever.
 • Efterfølgende sparring ved behov.
 • Workshoppen kan opdeles i indskoling-mellemtrin-udskoling.

Verdensmålene og Børnekonventionen i din pædagogiske praksis

Verdensmålene og Børnekonventionen er et oplagt emne at sætte på årsplanen og yderst relevant at inddrage i det faglige og sociale arbejde i klassen.

Fra verdensmål til hverdagsmål
På workshoppen lærer I, hvordan FN’s 17 verdensmål kan blive til hverdagsmål og en naturlig del af dagligdagen i alle fag og på alle årgange i skolen. Når vi kobler verdensmålene op med Børnekonventionen og inddrager eleverne aktivt i beslutningsprocesserne, bliver undervisningen nærværende, og elevernes rolle som innovative forandringsambassadører bliver handling frem for ord.

Praktisk information:

 • 4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
 • Konkrete opgaver som sikrer, at verdensmål og Børnekonventionen tænkes ind i årsplanerne.
 • Efterfølgende sparring ved behov.

Verdensmålene og Børnekonventionen er et oplagt emne at sætte på årsplanen og yderst relevant at inddrage i det faglige og sociale arbejde i klassen.

Trivsel med det dynamiske mindset

Mange har måske oplevet elever, der blokerer eller lukker ned, når de skal lære nyt – eller elever, der mistrives, fordi de ikke lever op til deres egne krav. Det er et stigende problem i hverdagen og stiller sig i vejen for, at eleverne trives optimalt. Sammen skal vi have sat nye redskaber i spil, så eleverne blomstrer og ikke lader sig begrænse.

At turde kaste sig ud i noget nyt
Workshoppen om trivsel med det dynamiske mindset kommer rundt om de forskellige styrker og svagheder, man kan opleve hos eleverne. Igennem denne kursusgang sættes der fokus på at støtte dine elever i at:
omfavne udfordringer
tage imod feedback, så udvikling kan ske
turde at være den, de er
reflektere over egne evner.

Praktisk information:
4-timers workshop, der både kan afholdes fysisk hos jer eller virtuelt.
Oplæg med cases, hands-on-workshop og facilitering af dialog, så det bliver naturligt at anvende mindsettet i din pædagogiske praksis.
Efterfølgende sparring ved behov.

Teknologiforståelse 1.0
Teknologiforståelse 1.0
Educational escape rooms
Educational escape rooms
Faglig læsning i fagene
Faglig læsning i fagene
Den ordblindevenlige skole
Den ordblindevenlige skole
Verdensmålene og Børnekonventionen i din pædagogiske praksis
Verdensmålene og Børnekonventionen i din pædagogiske praksis
Trivsel med det dynamiske mindset
Trivsel med det dynamiske mindset

Vil du booke workshops, eller drømmer du om noget andet?

De seks workshops er kun et lille uddrag af vores løsninger. Vi har et hav af workshops, der kan skræddersyes til din skoles specifikke behov, så tøv endelig ikke med at række ud til os.

Det siger skolerne om os

Vi afholder kurser, forløb og workshops for lærere, ledelse, pædagoger og øvrige fagfolk

Om læselyst-forløb ifm. UVM's pulje

 • Læselyst
 • Nordfyns kommune
 • 5 matrikler

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvorfor valgte I at søge del i puljen? 

“Da Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde en pulje til at fremme læselyst, var vi i Nordfyns Kommune ikke i tvivl om, at vi gerne ville være en del af det. Vi stod over for den udfordring, som mange kommuner gør: nemlig at vi ikke har ubegrænsede ressourcer i forvaltningen eller på skolerne til at planlægge og gennemføre en sådan indsats.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvad tænker du om kurset i Teknologiforståelse 1.0? 

“Det har været helt op til hvad jeg har forventet.. De forskellige aktiviteter vi har prøvet i dag var rigtig godt. Jeg synes specielt det med plastikbægerne hvor vi skulle bygge, efter nogle koder. Det synes jeg virkelig er en god forståelse for de svageste elever. Jeg tror at de vil få større forståelse når vi arbejder med microbit, hvordan det egentlig hænger sammen..“

– Birgitte Fabriciu, Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Workshop i Læsemotivation

 • Læselyst
 • Læsemotivation
 • Tårnby kommune

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Hvorfor bookede I Skolernes Akademi? 

Jeg blev kontaktet af Skolernes Akademi i foråret, da vi var hjemsendt, og efter nogle gode samtaler om projektet og skoleudvikling tænkte jeg, at det ville være en god idé at afholde en inspirationsdag for lærerne.

Jeg havde selv fået afholdt møder med PLC-personale og bibliotekarer, men var ikke nået til at tænke lærerne helt ind i projektet, så det var bare rigtig fint for mig at få kontakt på dette tidspunkt.

–  Karina Jansen, skolekonsulent Tårnby kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvordan har lærernes oplevelse af workshoppen i teknologiforståelse været? 

Jeg har forstået det sådan, at lærerne har været meget tilfredse med workshoppen i teknologiforståelse. Oplægsholder var inspirerende, struktureret og havde gode praksiseksempler til dagens arbejde. Lærerne fortalte mig efterfølgende, at dagens praktiske opgaver og information var nem at gå til – også når man ikke kom med en grundlæggende viden eller forståelse om teknologiforståelse.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

Workshop i Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Tårnby kommune
 • Tårnby kommune

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Hvordan oplevede I lærernes motivation og engagement på kurset i læsemotivation? 

Jeg synes, lærerne var engagerede og virkede meget motiverede til projektet. Jeg tror helt klart, de bruger nogle af de litterære arbejdsmåder, vi blev præsenteret for.

– Karina Jansen, Skolekonsulent Tårnby kommune

 

Jeg oplevede også, at stort set alle var motiverede og engagerede hele eftermiddagen – meget positivt.

– Noomi Mortensen, Skolekonsulent Tårnby kommune

 

IT-værktøjer kendskab

 • IT-værktøjer kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i IT-værktøjer. Lærerne fik en hands-on-workshop, hvor målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for udvalget af it- værktøjer de har tilgængeligt, så de kunne implementeres i deres efterfølgende arbejde.

 

Hvad går du herfra med i dag? 

“jeg har fået konkret brugbare inspiration til at bruge IT-værktøjer til min undervisning.


Jeg er blevet inspireret og så kan jeg se at det bliver et kæmpe stykke arbejde og arbejde videre fra i dag. Men inspirationen er nok det vigtige, at man har lyst til at arbejde videre”

– Mette Holstig, folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Workshop i Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Tårnby
 • Workshop

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Hvad har været det vigtigste for jer i det her forløb med Skolernes Akademi?

“Det vigtigste er, at vi har fået draget lærerne ind i arbejdet med at skabe læselyst, og at lærerne får noget baggrundsviden og nogle redskaber, der motiverer dem til at skabe gode læseoplevelser for eleverne. Det er så vildt vigtigt, at vi har sat fokus på læselyst – ikke kun på kommunens vejlederniveau, men sammen med så mange lærere som muligt. Og jeg synes, at jeg i samarbejde med Skolernes Akademi er kommet et stykke vej og glæder mig til at følge op på det i løbet af projektet.”

–  Karina Jansen, skolekonsulent Tårnby kommune

Faglig læsning

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvordan valgte I at sparke læseindsatsen i gang? 

“Da vi hørte om Skolernes Akademi, så vi et samarbejde med dem som en god mulighed for at kunne lykkes med indsatsen – uden at det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. Det tiltalte os, at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tager del i hele indsatsen – og ikke blot leverer et enkelt oplæg eller lignende. De tilbyder at være med lige fra starten af et projekt, hvor man kan drøfte de første tanker og idéer og helt til afslutningen på projektet. De skiller sig på den måde ud og tilbyder noget, som jeg tror mange kommuner vil få glæde af.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

 

Modenhedsanalyse

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Hvad tager du med fra Modenhedsanalysen? 

“Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis.

 

Jeg tror bestemt, at den data, vi indhenter, vil have en betydning for at ændre praksis. Det er et datasammenligningsgrundlag, som vi igen på et senere tidspunkt kan tage udgangspunkt i. Og så har vi også indledt dialog med udvalgte nøglepersoner med henblik på en ny og forbedret praksis.”

– Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen

 

Faglig læsning

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvordan er I med til at indsatsen lykkes? 

“For os er det vigtigt, at samarbejdet mellem forvaltningen, repræsentanter fra de deltagende skoler og konsulenterne fra Skolernes Akademi definerer indsatsen sammen for at sikre, at indsatsen bliver, som forventet. Det er godt, at vi har et tæt samarbejde om planlægningen af indsatsen, således at indsatsen bliver tilpasset kommunen og de enkelte skoler. Men samtidig er det betryggende, at det er Skolernes Akademi der står for den overordnede koordinering og planlægning, så forløbet foregår overskueligt og så nemt som muligt for os.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

 

Office365

 • It-kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i IT-værktøjer. Lærerne fik en hands-on-workshop, hvor målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for udvalget af it- værktøjer de har tilgængeligt, så de kunne implementeres i deres efterfølgende arbejde.

 

Hvad tager du med hjem i rygsækken fra dagens kursus i IT-værktøjer af Office365? 

“Jeg er blevet inspireret til at bruge nogen af programmerne mere og på en anden måde af hvad jeg har gjort indtil nu”

– Mette Holstig, folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Kursus
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvad tager du med hjem fra kurset i Teknologiforståelse 1.0? 

“Jeg vil gerne tage med videre hvordan det er at sidde i et undervisningsforløb når man ikke er så meget inde i hvad der bliver talt om.

Og nogle af de konkrete øvelser som vi har lavet. Jeg kan rigtig godt lide når man laver noget, man kan tage med ud og bruge med eleverne, eller brygge videre på og bruge det ude i undervisningen”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse 1.0
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvordan oplevede du workshoppen i Teknologiforståelse 1.0? 

“Der var god afveksling mellem at vi skulle lytte, og der var nogen fagbeskrivelser, kompetenceområder og så skulle det udmøntes i noget praksis.

Det er også det vi hele tiden sidder og gør som lærere og skal gøre noget konkret for elever. Så jeg kunne lide at det spillede sammen med det som vi gør til hverdag”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Office365 kendskab

 • Office365 kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvordan oplevede du workshoppen i Office365 kendskab? 

“Det er stadigvæk en udfordring det her med at hvordan man rammer en differentieret gruppe. Og det er ikke blevet løst på én workshop, det bare blevet tydeligt at folk sidder med forskellig viden og kunnen.

Så at vi fik noget materiale vi selv skulle sidde med, og beskrevet trinvis eller at man kan bladre rundt i et katalog af opgaver.

 

Det var 2 gode måder, når man har fået en generel information, at man på den måde kan differentiere. I hvert fald når man er så selvkørende som vi er. Så må man se om ens klasse kan gøre det sammen, hvis man skal overføre”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse 1.0
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvordan har du oplevet samarbejdet med Skolernes Akademi? 

Samarbejdet og kommunikationen med Skolernes Akademi har været god. Jeg har været glad for jeres forståelse, når vi ikke har fået svaret retur med det samme – der har I været tålmodige med os og vores hverdag.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

Faglig læsning

 • Nordfyns kommune
 • Faglig læsning
 • Læselyst pulje

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen? 

“Jeg oplevede, at lærerne var positive og viste engagement. De arbejdede koncentreret, når de havde faglige drøftelser i deres teams, og de har med denne start taget ejerskab på indsatsen.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvorfor har I valgt at samarbejde med Skolernes Akademi? 

Vi ønskede et kursus i teknologiforståelse for vores lærere og fik anbefalet Skolernes Akademi.

Vi ønskede at booke en formiddags workshop i teknologiforståelse 1.0 hos Skolernes Akademi for at klæde lærerne på til at være på forkant med at kunne integrere teknologiforståelse 1.0 som en del af undervisningen.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

 

 

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Hvordan ser du samarbejdet med Skolernes Akademi har været? 

Jeg blev kontaktet af Monica Brun fra Skolernes Akademi, som under hele forløbet har bidraget med gode forslag til, hvordan vi kunne anvende vores midler målrettet og konstruktivt.

Skolernes Akademi forestår ligeledes indholdet på såvel lærer- og elevworkshops samt ift. en læseuge, der bl.a. rummer  forfatterbesøg, opbygning af læsehjørne ud fra design-thinking oma. Monica har været en tæt og engageret sparringspartner og tovholder i hele processen. Samarbejdet har medvirket til  et kvalificeret og ensartet indhold målrettet til de fem deltagende skoler.

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Hvad ser du der er vigtigt i dette samarbejde for at indsatsen lykkes? 

Næstved kommunes tætte samarbejde med Skolernes Akademi har gjort processen meget overskuelig og har desuden bidraget til en kvalitet, som ikke ville have været mulig, såfremt midlerne var tildelt decentralt. Vi har fået noget for pengene😊 Dog kan  skolerne – efter eget ønske – hver især indkøber bøger for 12.500 kr. som en del af projektmidlerne.  Skolernes Akademi har desuden jævnligt sørget for informationsgivende materiale og øvrige praktiske tiltag, hvilket har lettet processen.

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen i læsemotivation? 

“Min oplevelse var, at lærerne var meget aktive deltagende, og overvejende positive over workshoppen. Undervejs talte jeg med flere lærere, og stemningen var generel set god.. En skole snakkede om at skabe en læseuge for særligt udskolingen, og en anden skole blev inspireret til at lave lignende for indskolingen. Så det skaber jo også en go´ synergi på og blandt skolerne.  

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Teknologi til ordblinde

 • Teknologi til ordblinde
 • Workshop
 • St. Magleby Skole

Ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i Dragør kommune ønskede hjælp til at læsevejledere i Dragør Kommune fik et begyndende kendskab til AppWriter. Læsevejledere i Dragør Kommune fik et indblik i praksisnære eksempler fra andre kommuners forandringsproces i overgangen til nye læse- og skriveteknologier.

 

 

 

Hvordan var oplevelsen af workshoppen af Teknologi til ordblinde? 

“Vi havde en rigtig god oplevelse fra Skolernes Akademi. Deres konsulent var ude og give os et kursus i Teknologi til ordblinde. Oplægget var omkring vores evt. overgang fra CD-ord til App-writer, hvor vi fik bekræftet i at vi nok ikke har været helt klare internt i hvordan og hvorledes tingene kunne bruges – vi har haft mange snakke omkring hvad det egentlig er for en løsning vi skal  bruge i fremtiden. “

 – Heidi Riis-Runsøe, PLC koordinator, Dragør kommune og St. Magleby Skole

Teknologi til ordblinde

 • Teknologi til ordblinde
 • Workshop
 • St. Magleby Skole

Ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i Dragør kommune ønskede hjælp til at læsevejledere i Dragør Kommune fik et begyndende kendskab til AppWriter. Læsevejledere i Dragør Kommune fik et indblik i praksisnære eksempler fra andre kommuners forandringsproces i overgangen til nye læse- og skriveteknologier.

 

Hvordan var fornemmelse efter workshoppen? 

“Oplægget gav os en bekræftelse på at de udfordringer vi gik rundt og troede vi havde, måske ikke var så store alligevel. Det hjalp os til at få en dialog om, hvad det er for nogle muligheder og begrænsninger der var på værktøjerne. Vores ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i kommunen stod tilbage med et godt overblik over mulighederne på området, så de kunne tage et kvalificeret valg efterfølgende. ” 

 – Heidi Riis-Runsøe, PLC koordinator, Dragør kommune og St. Magleby Skole

Teknologi til ordblinde

 • Teknologi til ordblinde
 • Workshop
 • St. Magleby Skole

Ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i Dragør kommune ønskede hjælp til at læsevejledere i Dragør Kommune fik et begyndende kendskab til AppWriter. Læsevejledere i Dragør Kommune fik et indblik i praksisnære eksempler fra andre kommuners forandringsproces i overgangen til nye læse- og skriveteknologier.

 

Ville I booke Skolernes Akademi igen?

“Vi ville helt klart kontakte skolernes akademi igen! Vores samarbejde gik nemt og behageligt. Når jeg sagde noget blev det løst på det niveau jeg gerne ville have det løst. Når jeg havde nogle stikord og ændringer, så blev det ændret med det samme. Skolernes Akademi var lynhurtige og tog forbehold for vores udgangspunkt og vores ønsker i hele opsætningen.”

 – Heidi Riis-Runsøe, PLC koordinator, Dragør kommune og St. Magleby Skole