skolernesakademi-workshop

Pulje til læselyst

Er din kommune eller skole blandt de mange, der har fået del i UVM's pulje til at fremme læsning i grundskolen?
Så læs herunder, hvordan vi kan hjælpe din kommune eller skole med jeres kommende indsatser.

skolernesakademi-workshop

Kom godt fra start

Hos Skolernes Akademi er vi allerede i gang med at hjælpe flere skoler med deres kommende indsatser.

Og vi vil naturligvis også gerne hjælpe jer med skræddersyede løsninger, der passer ind i lige netop jeres visioner, drømme og planer for læseindsatser i det kommende skoleår.

Vi kan fx tilbyde kurser og workshops om kompetenceudvikling til jeres lærere, PLC’ere og det pædagogiske personale, som bliver holdt på jeres skole. Vi tager udgangspunkt i den allernyeste forskning inden for læsning og lærer jer, hvordan det kan anvendes i den daglige praksis.

"Da vi hørte om Skolernes Akademi så vi et samarbejde med dem, som en god mulighed for at kunne lykkes med indsatsen – uden at det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. Det tiltalte os at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tager del i hele indsatsen – og ikke blot leverer et enkelt oplæg eller lign."

- Julie Olsen, Sprogkonsulent

Vi kan også hjælpe med at designe oplevelser for eleverne, som fx kan bestå af forfatterbesøg, fagbogsfestivaler, workshops i børnehøjde og læseevents, hvor eleverne bygger læsehjørner.

Vi tilbyder masser af support undervejs, så indsatsen kommer godt fra start, er velstruktureret og let at gå til for alle parter.

Vores primære fokus er naturligvis, at det skal være involverende, sjovt og motiverende for eleverne at deltage. Ved at kombinere faglighed med sjove indspark sikrer vi, at vi lykkes med at inkludere og trække alle elever ind i indsatsen.

skolernesakademi-workshop

Vil du have en unik indsigt i din skole?

Med Skolernes Akademis modenhedsanalyse får du en dybere indsigt i din skoles udviklingspotentialer. Bestil den herunder.

Det siger skolerne om os

Vi afholder kurser, forløb og workshops for lærere, ledelse, pædagoger og øvrige fagfolk

Om læselyst-forløb ifm. UVM's pulje

 • Læselyst
 • Nordfyns kommune
 • 5 matrikler

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvorfor valgte I at søge del i puljen? 

“Da Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde en pulje til at fremme læselyst, var vi i Nordfyns Kommune ikke i tvivl om, at vi gerne ville være en del af det. Vi stod over for den udfordring, som mange kommuner gør: nemlig at vi ikke har ubegrænsede ressourcer i forvaltningen eller på skolerne til at planlægge og gennemføre en sådan indsats.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvad tænker du om kurset i Teknologiforståelse 1.0? 

“Det har været helt op til hvad jeg har forventet.. De forskellige aktiviteter vi har prøvet i dag var rigtig godt. Jeg synes specielt det med plastikbægerne hvor vi skulle bygge, efter nogle koder. Det synes jeg virkelig er en god forståelse for de svageste elever. Jeg tror at de vil få større forståelse når vi arbejder med microbit, hvordan det egentlig hænger sammen..“

– Birgitte Fabriciu, Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Workshop i Læsemotivation

 • Læselyst
 • Læsemotivation
 • Tårnby kommune

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Hvorfor bookede I Skolernes Akademi? 

Jeg blev kontaktet af Skolernes Akademi i foråret, da vi var hjemsendt, og efter nogle gode samtaler om projektet og skoleudvikling tænkte jeg, at det ville være en god idé at afholde en inspirationsdag for lærerne.

Jeg havde selv fået afholdt møder med PLC-personale og bibliotekarer, men var ikke nået til at tænke lærerne helt ind i projektet, så det var bare rigtig fint for mig at få kontakt på dette tidspunkt.

–  Karina Jansen, skolekonsulent Tårnby kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvordan har lærernes oplevelse af workshoppen i teknologiforståelse været? 

Jeg har forstået det sådan, at lærerne har været meget tilfredse med workshoppen i teknologiforståelse. Oplægsholder var inspirerende, struktureret og havde gode praksiseksempler til dagens arbejde. Lærerne fortalte mig efterfølgende, at dagens praktiske opgaver og information var nem at gå til – også når man ikke kom med en grundlæggende viden eller forståelse om teknologiforståelse.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

Workshop i Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Tårnby kommune
 • Tårnby kommune

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Hvordan oplevede I lærernes motivation og engagement på kurset i læsemotivation? 

Jeg synes, lærerne var engagerede og virkede meget motiverede til projektet. Jeg tror helt klart, de bruger nogle af de litterære arbejdsmåder, vi blev præsenteret for.

– Karina Jansen, Skolekonsulent Tårnby kommune

 

Jeg oplevede også, at stort set alle var motiverede og engagerede hele eftermiddagen – meget positivt.

– Noomi Mortensen, Skolekonsulent Tårnby kommune

 

IT-værktøjer kendskab

 • IT-værktøjer kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i IT-værktøjer. Lærerne fik en hands-on-workshop, hvor målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for udvalget af it- værktøjer de har tilgængeligt, så de kunne implementeres i deres efterfølgende arbejde.

 

Hvad går du herfra med i dag? 

“jeg har fået konkret brugbare inspiration til at bruge IT-værktøjer til min undervisning.


Jeg er blevet inspireret og så kan jeg se at det bliver et kæmpe stykke arbejde og arbejde videre fra i dag. Men inspirationen er nok det vigtige, at man har lyst til at arbejde videre”

– Mette Holstig, folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Workshop i Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Tårnby
 • Workshop

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Hvad har været det vigtigste for jer i det her forløb med Skolernes Akademi?

“Det vigtigste er, at vi har fået draget lærerne ind i arbejdet med at skabe læselyst, og at lærerne får noget baggrundsviden og nogle redskaber, der motiverer dem til at skabe gode læseoplevelser for eleverne. Det er så vildt vigtigt, at vi har sat fokus på læselyst – ikke kun på kommunens vejlederniveau, men sammen med så mange lærere som muligt. Og jeg synes, at jeg i samarbejde med Skolernes Akademi er kommet et stykke vej og glæder mig til at følge op på det i løbet af projektet.”

–  Karina Jansen, skolekonsulent Tårnby kommune

Faglig læsning

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvordan valgte I at sparke læseindsatsen i gang? 

“Da vi hørte om Skolernes Akademi, så vi et samarbejde med dem som en god mulighed for at kunne lykkes med indsatsen – uden at det ville tage en masse tid fra andre vigtige opgaver. Det tiltalte os, at vi med Skolernes Akademi kunne få en samarbejdspartner, som tager del i hele indsatsen – og ikke blot leverer et enkelt oplæg eller lignende. De tilbyder at være med lige fra starten af et projekt, hvor man kan drøfte de første tanker og idéer og helt til afslutningen på projektet. De skiller sig på den måde ud og tilbyder noget, som jeg tror mange kommuner vil få glæde af.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

 

Modenhedsanalyse

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Hvad tager du med fra Modenhedsanalysen? 

“Modenhedsanalysen har givet os et klart indblik i, hvordan tingene bliver opfattet forskelligt internt i organisationen. Det har givet os nogle ”hjørneflag” på, hvor vi har et udviklingspotentiale for både medarbejdere, ledelse og forvaltning. Det er også min opfattelse, at de konkrete spørgsmål i analysen giver anledning til processer hos os, der fører til handling og en ny praksis.

 

Jeg tror bestemt, at den data, vi indhenter, vil have en betydning for at ændre praksis. Det er et datasammenligningsgrundlag, som vi igen på et senere tidspunkt kan tage udgangspunkt i. Og så har vi også indledt dialog med udvalgte nøglepersoner med henblik på en ny og forbedret praksis.”

– Stefan Bendtsen, afdelingsleder på Maglehøjskolen

 

Faglig læsning

 • Faglig læsning
 • Workshop
 • Nordfyns kommune

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvordan er I med til at indsatsen lykkes? 

“For os er det vigtigt, at samarbejdet mellem forvaltningen, repræsentanter fra de deltagende skoler og konsulenterne fra Skolernes Akademi definerer indsatsen sammen for at sikre, at indsatsen bliver, som forventet. Det er godt, at vi har et tæt samarbejde om planlægningen af indsatsen, således at indsatsen bliver tilpasset kommunen og de enkelte skoler. Men samtidig er det betryggende, at det er Skolernes Akademi der står for den overordnede koordinering og planlægning, så forløbet foregår overskueligt og så nemt som muligt for os.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

 

Office365

 • It-kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i IT-værktøjer. Lærerne fik en hands-on-workshop, hvor målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for udvalget af it- værktøjer de har tilgængeligt, så de kunne implementeres i deres efterfølgende arbejde.

 

Hvad tager du med hjem i rygsækken fra dagens kursus i IT-værktøjer af Office365? 

“Jeg er blevet inspireret til at bruge nogen af programmerne mere og på en anden måde af hvad jeg har gjort indtil nu”

– Mette Holstig, folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Kursus
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvad tager du med hjem fra kurset i Teknologiforståelse 1.0? 

“Jeg vil gerne tage med videre hvordan det er at sidde i et undervisningsforløb når man ikke er så meget inde i hvad der bliver talt om.

Og nogle af de konkrete øvelser som vi har lavet. Jeg kan rigtig godt lide når man laver noget, man kan tage med ud og bruge med eleverne, eller brygge videre på og bruge det ude i undervisningen”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse 1.0
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvordan oplevede du workshoppen i Teknologiforståelse 1.0? 

“Der var god afveksling mellem at vi skulle lytte, og der var nogen fagbeskrivelser, kompetenceområder og så skulle det udmøntes i noget praksis.

Det er også det vi hele tiden sidder og gør som lærere og skal gøre noget konkret for elever. Så jeg kunne lide at det spillede sammen med det som vi gør til hverdag”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Office365 kendskab

 • Office365 kendskab
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Hvordan oplevede du workshoppen i Office365 kendskab? 

“Det er stadigvæk en udfordring det her med at hvordan man rammer en differentieret gruppe. Og det er ikke blevet løst på én workshop, det bare blevet tydeligt at folk sidder med forskellig viden og kunnen.

Så at vi fik noget materiale vi selv skulle sidde med, og beskrevet trinvis eller at man kan bladre rundt i et katalog af opgaver.

 

Det var 2 gode måder, når man har fået en generel information, at man på den måde kan differentiere. I hvert fald når man er så selvkørende som vi er. Så må man se om ens klasse kan gøre det sammen, hvis man skal overføre”

– Folkeskolelærer på N. Zahles Skole

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse 1.0
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvordan har du oplevet samarbejdet med Skolernes Akademi? 

Samarbejdet og kommunikationen med Skolernes Akademi har været god. Jeg har været glad for jeres forståelse, når vi ikke har fået svaret retur med det samme – der har I været tålmodige med os og vores hverdag.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

Faglig læsning

 • Nordfyns kommune
 • Faglig læsning
 • Læselyst pulje

Nordfyns Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt folkeskoleelever og har i den forbindelse valgt, at der skal sættes fokus på faglig læsning hos kommunens 4., og 5. klasser. For at klæde alle lærere på til at arbejde med faglig læsning bliver indsatsen indledt med en workshop under overskriften “Faglig læsning i fagene”. Workshoppen hjalp bl.a. med at give lærerne en fælles forståelse for, hvordan de kan arbejde med faglig læsning i alle fag, herunder notatteknikker, læseforståelsesstrategier og læseguides.

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen? 

“Jeg oplevede, at lærerne var positive og viste engagement. De arbejdede koncentreret, når de havde faglige drøftelser i deres teams, og de har med denne start taget ejerskab på indsatsen.”

– Julie Olsen, sprogkonsulent i Nordfyns Kommune

Teknologiforståelse 1.0

 • Teknologiforståelse
 • Workshop
 • N. Zahles Skole

Lærerne på N. Zahles Gymnasieskole har startet det nye skoleår med en workshop i teknologiforståelse 1.0. Workshoppen hjalp med at konkretisere nye fagbegreber fra fagets Fælles Mål og satte fokus på designtænkning, kodning og computationel tankegang. Målet var, at lærerne skulle få en fælles forståelse for, hvordan teknologiforståelse kan inddrages i undervisningen, og få en forståelse for, at eleverne skal være medskabere og brugere frem for passive forbrugere.

Hvorfor har I valgt at samarbejde med Skolernes Akademi? 

Vi ønskede et kursus i teknologiforståelse for vores lærere og fik anbefalet Skolernes Akademi.

Vi ønskede at booke en formiddags workshop i teknologiforståelse 1.0 hos Skolernes Akademi for at klæde lærerne på til at være på forkant med at kunne integrere teknologiforståelse 1.0 som en del af undervisningen.

– Mona Schleppegrel, Afdelingsinspektør på Zahles Gymnasieskole, Grundskolen

 

 

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Hvordan ser du samarbejdet med Skolernes Akademi har været? 

Jeg blev kontaktet af Monica Brun fra Skolernes Akademi, som under hele forløbet har bidraget med gode forslag til, hvordan vi kunne anvende vores midler målrettet og konstruktivt.

Skolernes Akademi forestår ligeledes indholdet på såvel lærer- og elevworkshops samt ift. en læseuge, der bl.a. rummer  forfatterbesøg, opbygning af læsehjørne ud fra design-thinking oma. Monica har været en tæt og engageret sparringspartner og tovholder i hele processen. Samarbejdet har medvirket til  et kvalificeret og ensartet indhold målrettet til de fem deltagende skoler.

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Hvad ser du der er vigtigt i dette samarbejde for at indsatsen lykkes? 

Næstved kommunes tætte samarbejde med Skolernes Akademi har gjort processen meget overskuelig og har desuden bidraget til en kvalitet, som ikke ville have været mulig, såfremt midlerne var tildelt decentralt. Vi har fået noget for pengene😊 Dog kan  skolerne – efter eget ønske – hver især indkøber bøger for 12.500 kr. som en del af projektmidlerne.  Skolernes Akademi har desuden jævnligt sørget for informationsgivende materiale og øvrige praktiske tiltag, hvilket har lettet processen.

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Læsemotivation

 • Læsemotivation
 • Næstved kommune
 • Workshop

Næstved Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at øge læselysten hos kommunens folkeskoleelever. Derfor har dansklærere og PLC’ere fra fem matrikler i samarbejde med Skolernes Akademi kickstartet et forløb, der skal fremme elevernes læselyst. Første del af indsatsen var en workshop om læsemotivation, og efter workshoppen talte vi med kommunens sprog- og læsekonsulent, Susanne Fjellerad, om, hvordan det gik.

Hvordan oplevede du lærerne på workshoppen i læsemotivation? 

“Min oplevelse var, at lærerne var meget aktive deltagende, og overvejende positive over workshoppen. Undervejs talte jeg med flere lærere, og stemningen var generel set god.. En skole snakkede om at skabe en læseuge for særligt udskolingen, og en anden skole blev inspireret til at lave lignende for indskolingen. Så det skaber jo også en go´ synergi på og blandt skolerne.  

– Susanne Fjellerad, Sprog- og læsekonsulent

Teknologi til ordblinde

 • Teknologi til ordblinde
 • Workshop
 • St. Magleby Skole

Ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i Dragør kommune ønskede hjælp til at læsevejledere i Dragør Kommune fik et begyndende kendskab til AppWriter. Læsevejledere i Dragør Kommune fik et indblik i praksisnære eksempler fra andre kommuners forandringsproces i overgangen til nye læse- og skriveteknologier.

 

 

 

Hvordan var oplevelsen af workshoppen af Teknologi til ordblinde? 

“Vi havde en rigtig god oplevelse fra Skolernes Akademi. Deres konsulent var ude og give os et kursus i Teknologi til ordblinde. Oplægget var omkring vores evt. overgang fra CD-ord til App-writer, hvor vi fik bekræftet i at vi nok ikke har været helt klare internt i hvordan og hvorledes tingene kunne bruges – vi har haft mange snakke omkring hvad det egentlig er for en løsning vi skal  bruge i fremtiden. “

 – Heidi Riis-Runsøe, PLC koordinator, Dragør kommune og St. Magleby Skole

Teknologi til ordblinde

 • Teknologi til ordblinde
 • Workshop
 • St. Magleby Skole

Ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i Dragør kommune ønskede hjælp til at læsevejledere i Dragør Kommune fik et begyndende kendskab til AppWriter. Læsevejledere i Dragør Kommune fik et indblik i praksisnære eksempler fra andre kommuners forandringsproces i overgangen til nye læse- og skriveteknologier.

 

Hvordan var fornemmelse efter workshoppen? 

“Oplægget gav os en bekræftelse på at de udfordringer vi gik rundt og troede vi havde, måske ikke var så store alligevel. Det hjalp os til at få en dialog om, hvad det er for nogle muligheder og begrænsninger der var på værktøjerne. Vores ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i kommunen stod tilbage med et godt overblik over mulighederne på området, så de kunne tage et kvalificeret valg efterfølgende. ” 

 – Heidi Riis-Runsøe, PLC koordinator, Dragør kommune og St. Magleby Skole

Teknologi til ordblinde

 • Teknologi til ordblinde
 • Workshop
 • St. Magleby Skole

Ledere, læsevejledere, IT-ansvarlige i Dragør kommune ønskede hjælp til at læsevejledere i Dragør Kommune fik et begyndende kendskab til AppWriter. Læsevejledere i Dragør Kommune fik et indblik i praksisnære eksempler fra andre kommuners forandringsproces i overgangen til nye læse- og skriveteknologier.

 

Ville I booke Skolernes Akademi igen?

“Vi ville helt klart kontakte skolernes akademi igen! Vores samarbejde gik nemt og behageligt. Når jeg sagde noget blev det løst på det niveau jeg gerne ville have det løst. Når jeg havde nogle stikord og ændringer, så blev det ændret med det samme. Skolernes Akademi var lynhurtige og tog forbehold for vores udgangspunkt og vores ønsker i hele opsætningen.”

 – Heidi Riis-Runsøe, PLC koordinator, Dragør kommune og St. Magleby Skole