Dansklærere i Tårnby Kommune har fået et skræddersyet kursus i læsemotivation

22. sep 2020

Tårnby Kommune har fået del i Børne- og Undervisningsministeriets pulje til at fremme læselyst blandt eleverne. Det har de valgt at afvikle som et fællesprojekt i kommunen. Projektet blev kickstartet i samarbejde med Skolernes Akademi med et kursus i læsemotivation for dansklærere på 8. årgang og PLC’ere. Vi har talt med Karina Jansen og Noomi Mortensen, som er skolekonsulenter i Tårnby Kommune, om dagen og samarbejdet.

Tårnby kommune Skolekonsulenterne i Tårnby Kommune havde allerede fokus på at øge elevernes læselyst. Og da de fik del i puljen til at fremme læselyst hos eleverne i kommunen, så de det som en oplagt mulighed for at sparke en ambitiøs indsats i gang blandt eleverne på 8. årgang på fire skoler.

PLC’ere og dansklærere på skolerne i kommunen og på Tårnbys biblioteker har planlagt en lang række initiativer for det kommende skoleår. Et af initiativerne er et kursus om læsemotivation for PLC’erne og dansklærere på 8. årgang, som blev afholdt i samarbejde med Skolernes Akademi.

Kurset blev tilrettelagt sammen med Tårnby Kommunes sprogkonsulenter, Karina Jansen og Noomi Mortensen. Målet var at give lærerne en dag med masser af inspiration og idéer til at fremme læselysten blandt de ældste elever.   

På kurset var der både teori, refleksioner og hands-on-opgaver, og vores læsekonsulent introducerede deltagerne til undersøgende litteraturpædagogik og langsom læsning med en række konkrete opgaver.

Tårnby kursusVil I også have hjælp til læseindsatsen på jeres skole? Så står vi klar til at hjælpe med netop jeres behov og udfordringer. Læs mere om puljen til læselyst her »

Da kurset var slut, talte vi med Karina Jansen og Noomi Mortensen om dagen og samarbejdet.

Hvorfor bookede I Skolernes Akademi? 

Karina: Jeg blev kontaktet af Skolernes Akademi i foråret, da vi var hjemsendt, og efter nogle gode samtaler om projektet og skoleudvikling tænkte jeg, at det ville være en god idé at afholde en inspirationsdag for lærerne.

Jeg havde selv fået afholdt møder med PLC-personale og bibliotekarer, men var ikke nået til at tænke lærerne helt ind i projektet, så det var bare rigtig fint for mig at få kontakt på dette tidspunkt.

Noomi: Vi bookede Skolernes Akademi, fordi Karina og jeg var enige om, at det ville være en god idé at få skabt et samlet kickoff for alle de deltagende lærere og PLC’er, så alle kom motiverede og inspirerede fra start. Vi var enige om, at et særligt forløb faciliteret af udefrakommende ville være bedst, og så kendte og anbefalede Karina Skolernes Akademi.

Hvordan oplevede I lærernes motivation og engagement på kurset i læsemotivation? 

Karina: Jeg synes, lærerne var engagerede og virkede meget motiverede til projektet. Jeg tror helt klart, de bruger nogle af de litterære arbejdsmåder, vi blev præsenteret for.

Noomi: Jeg oplevede også, at stort set alle var motiverede og engagerede hele eftermiddagen – meget positivt.

Hvad har været det vigtigste for jer i det her forløb med Skolernes Akademi?

Karina: Det vigtigste er, at vi har fået draget lærerne ind i arbejdet med at skabe læselyst, og at lærerne får noget baggrundsviden og nogle redskaber, der motiverer dem til at skabe gode læseoplevelser for eleverne. Det er så vildt vigtigt, at vi har sat fokus på læselyst – ikke kun på kommunens vejlederniveau, men sammen med så mange lærere som muligt. Og jeg synes, at jeg i samarbejde med Skolernes Akademi er kommet et stykke vej og glæder mig til at følge op på det i løbet af projektet.

Noomi: Det vigtigste for mig var, at vi fik samlet alle deltagerne, og at I leverede ny inspiration, der kan motivere dem til at komme godt i gang eller videre i deres undervisning og vejledning.

 __

Skolernes Akademi samarbejder med Tårnby Kommune om at følge op og sender bl.a. inspiration ud til skolekonsulenterne og lærerne. Senere følger vi op for at høre, hvordan det går med læseindsatsen på de fire skoler.

Lyst til at høre mere om et kursus i læsemotivation? Kontakt os her